Lån med låg scoring

Lån med låg scoring

Låna med låg scoring! Scoring (kreditbetyg) påverkar möjligheten att låna pengar. En högre scoring gör det lättare att låna; ju lägre scoring, desto svårare blir det att låna.

  • Lån för skuldsatta
  • Sista chansen lån
  • Låga krav på lån

En låg scoring betyder inte att det är omöjligt få ett lån eller ett kreditkort. Du kan behöva betala en högre ränta, men det finns alternativ.

Svea Ekonomi

 

SVEA: Amorteringsfritt upp till 12 månader

Större lån med låg scoring upp till 400 000 kronor ✓ Enkel ansökan ✓ Betalningsanmärkning behöver inte vara ett hinder


Frogtail

 

FROGTAIL: Ansvarsfull kreditgivning

✓ Litet lån med låg scoring upp till 40 000 kronor ✓ Utbetalning till banken redan samma dag ✓ Betalningsanmärkning inget hinder

Scoring bestäms utifrån ekonomiska förhållanden som taxerad inkomst, betalningsanmärkningar, bostadsförhållanden och ålder. Poängen sätts efter parametrar som ålder, flera adressändringar, inkomst och skuldkvot.

Omöjligt att få lån?

Omöjligt att få lån

Nej, det är aldrig omöjligt att få ett lån – men det kan vara svårare för en del. Med en låg scoring finns det färre tillgängliga alternativ och lånen är oftast dyrare.

Men det är sällan helt omöjligt att låna, även med en ”mindre än perfekt” kredithistorik.

Det finns en mängd olika lånealternativ tillgängliga för att möta alla finansiella behov och situationer – det är aldrig omöjligt att låna.

Lån till skuldsatta

Lån till skuldsatta

Innan en långivare betalar ut ett lån, vill de veta att kunden möjlighet att betala tillbaka. En hög skuldsättning gör det svårare att bli beviljad ett lån till en rimlig räntesats.

Den som har stora skulder och behöver låna mer bör överväga att hitta en medlåntagare och vända sig till långivare som vänder sig till skuldsatta.

Långivare är inte nödvändigtvis intresserade av hur stora skulderna är – de är mer bekymrade över hur stor skulden är i förhållande till inkomsten.

För att beräkna skuld till inkomst kvoten, delas månadens utgifter (hyra, lån, kreditkort, levnadskostnader) med inkomsten.

Om exempelvis de månatliga utgifterna är 20 000kr per månad och bruttoinkomsten 40 000kr blir skuld-till-inkomst relationen 50 procent.

Lån med låga krav

Lån med låga krav

 

En kreditinstitution (bank) vill se dokumenterade, verifierbara bevis på din inkomst. Om du är egen företagare, arbetar säsongsmässigt eller är frilansare, kan det vara nära nog omöjligt att uppfylla de strikta dokument krav bankerna vill se.

De flesta som befinner sig i någon av dessa sysselsättningssituationer har varierande inkomster månad till månad eller säsong och bevis på regelbunden inkomst kan vara svåra att få fram. Även om det inte innebär något problem att betala ett lån kan bankerna se det på ett annat sätt.

Det finns flera anledningar till behovet av ett lån med lägre krav.

• En egen företagare kan föredra att uppvisa en lägre inkomst av skatteskäl, men detta slår tillbaka när man ansöker om lån

• Unga arbetstagare har en historia av låga löner eller ingen historia alls

• Nya företagare kan inte visa en historik (flera år krävs i allmänhet)

• Pensionärer med inkomster från pensionssparande

• Av olika anledningar kan det vara svårt att hitta och organisera dokumentation

• Inkomst eller tillgångar är inte dokumenterade på ett godtagbart sätt

En låntagare som inte kan göra sin återbetalningsförmåga trovärdig på vanligt sätt innebär en högre risk.  Långivare som specialiserat sig på lån med låga krav tar en högre risk och som ett resultat, blir priset på lånet högre.

Sista chansen lån

Sista chansen lån

Snabblån skulle kunna kallas för ”Sista chansen lån” då de kan beviljas även till personer med låg scoring. Det finns många företag som hävdar att de kan bevilja lån även till kunder med dåligt kreditbetyg men kriterierna skiljer sig mycket mellan olika långivare.

En låntagare måste alltid komma ihåg att sista chansen lån för personer med mycket svag scoring endast är till för kortsiktiga och akuta finansiella behov.

Låna med dålig kreditpoäng?

Den som har en fast inkomst kan låna pengar trots betalningsanmärkningar men lånens storlek är ofta begränsade till 50 000 kronor.

Det finns många långivare som särskilt vänder sig till kunder med låg kreditpoäng med en mjukare bedömning av kreditupplysningar och flexiblare (men dyrare) lånelösningar.

För att få ett lån måste vi ha en viss kreditvärdighet. Alla möter ibland ekonomiska utmaningar. Stelbenta krav som ställas av banker och andra  långivare kan vara omöjliga att nå upp till på grund av många omständigheter.

Nästan alla långivare använder en kreditupplysning som underlag för att godkänna låneansökningar. Eftersom de bara kan se uppgifter som ligger långt bak i tiden. De är därför inte baserade på kundens aktuella ekonomiska situation.

pengar

Ofta kan betalningsförmågan vara mycket bättre än vad som framgår av en snabb upplysning. Att få avslag på ett lån på grund av att en obetydlig räkning inte betalats i tid uppfattas av många som onödigt hårt.

För den som oväntat behöver pengar men har trasslig ekonomi är det en bra idé att leta efter långivare som är mer flexibla i sina bedömningar. En flexibel långivare kan erbjuda ett lån som balansera dina behov med din förmåga att betala.

Med ett Frogtail lån går det att låna upp till 50 000 kronor även med någon mindre betalningsanmärkning.

Svenska folkets kreditbetyg

Svenska folkets kreditbetyg

Utmärkt 44,5 %

Mycket bra 32,4 %

Bra 13,9 %

Mindre bra 3,8 %

Svagt 5,4 %

Källa: Upplysningscentralen