Skuldfinansieringslån för att sanera ekonomin

Skuldfinansieringslån

Med hjälp av ett skuldfinansieringslån görs en betalning till en långivare i stället för flera betalningar till flera borgenärer. Ett skuldfinansieringslån har en ränta som är lägre än de befintliga lånen, vilket minskar de månatliga betalningarna och göra det lättare att återbetala skulderna. Det finns flera olika namn på lån som används för att finansiera befintliga skulder, hopbakade lån, samlingslån och konsolideringslån är några. Det är populärt att samla lån i en betalning för att sanera sin ekonomi men det kan finnas vissa nackdelar – det kan ge en längre amorteringstid innan skulden blir avbetalad -men ett nytt lån för att finansiera gamla skulder är alltid värt att undersöka.

Bank NorwegianBANK NORWEGIAN: Hopbakslån upp till 500 000 kronor

Klicka på knappen ”Samla dina lån” och skicka in en ansökan om att lösa in andra lån.

Vad är skuldfinansiering?

Skuldfinansiering är en låneform som används av konsumenter för att göra om flera räkningar från olika borgenärer med olika räntor, skuldbelopp och förfallodatum till en enda. Lösningen kombinerar alla räkningar till en enda skuld, som kan elimineras genom ett skuldhanteringsprogram eller skuldreglering. Det ger en möjlighet att göra en månatlig betalning – med reducerad ränta och belopp – för att reglera skulden.

Skuldkonsolidering är också kallad hopbakslån eller kreditkonsolidering. Konsumenten kan välja att samla lån med eller utan hjälp av ett lån från en ny långivare.

Metoden är en långsiktig finansiell strategi som hjälper den skuldsatte att komma ur skuld. Vanligtvis tar det 3-5 år för att helt eliminera alla skulder.

När kan ett skuldfinansieringslån övervägas?

För den som på grund av överbelåning befinner sig under ekonomisk press, kan skuldfinansieringslån vara ett hjälpmedel för att gräva sig ur hålet, men det finns en risk att saker och ting kan bli värre om fel metod väljs.

Oavsett om du väljer lån, skuldsanering eller skuldreglering, kommer det att ta 3-5 år för att eliminera skulden. Det är viktigt att den skuldsatte genomgår en beteendeförändring som gör att han eller hon kan betala av skulden och inte falla tillbaks i gamla ovanor. Det finns negativa påföljder för alla konsumenter som fortsätter vara vårdslösa med utgifter och betalningar.

Ett skuldfinansieringslån kan dramatiskt minska de räntor som betalas på fordringar, men om du halkar efter med de förväntade månatliga betalningarna, kan långivaren dra tillbaks sitt lån och problemen blir då större än tidigare.

Finansiera skulder

Vad är skuldfinansieringslån?

Skuldfinansiering innebär att ta ut ett nytt lån för att betala av ett antal lån och konsumentskulder, i allmänhet osäkra sådana. I själva verket innebär det att flera skulder kombineras till en enda, större skuld, oftast med mer gynnsamma villkor: en lägre ränta, lägre månadsbetalning eller båda. Konsumenter kan använda skuldkonsolidering som ett verktyg för att hantera konsumtionslån, kreditkortsfordringar och andra typer av skulder.

Metoder för skuldfinansiering

Det finns flera sätt som konsumenter kan använda för att baka ihop skulder i en enda betalning. En metod är att konsolidera alla sina kreditkortsbetalningar på ett nytt kreditkort – vilket kan vara en bra idé om kortets avgifter är små eller ingen ränta tas för en längre tid – eller att utnyttja ett befintligt kreditkort.

Skuldfinansieringslån – detaljerna

Teoretiskt sett är skuldfinansiering all användning av en form av finansiering för att betala av andra skulder. Det finns dock särskilda instrument som kallas skuldkonsolideringslån som erbjuds av borgenärer som en del av en betalningsplan till låntagare som har svårt att hantera antalet eller storleken på sina utestående skulder. Borgenärer är villiga att göra detta av flera skäl, bland annat att det maximerar sannolikheten för att få tillbaks lånet från en gäldenär. Dessa lån erbjuds av finansiella institutioner, som banker och kreditföreningar, men det finns också specialiserade skuldkonsolideringstjänsteföretag.

Dessa typer av lån inte radera den ursprungliga skulden; de överför helt enkelt alla dina lån till en annan långivare eller typ av lån. Om du behöver faktisk skuldlättnad eller inte uppfyller kraven för lån, kan det vara bäst att undersöka som du kan vara föremål för en skuldsanering istället.

Fördelar med skuldfinansieringslån

Lån för att finansiera befintliga skulder är till stor hjälp för människor som har flera skulder, över 100 000 kronor och som får frekventa samtal eller brev från inkassobyråer, har konton med höga räntor eller månatliga betalningar, har svårt att göra betalningar eller inte kan förhandla om lägre räntor på lån.

Naturligtvis måste en låntagare ha den inkomst och kreditvärdighet som krävs för att kvalificera sig hos en ny långivare, för att de ska kunna erbjuda ett lån till ett lägre pris.

Att hitta ett finansieringslån för skulder

Om du har en bra betalningshistorik med en bank, kredit-eller kreditkortföretag, går det i ett första steg höra efter om en befintlig långivare kan lösa gamla skulder och bevilja en större kredit.

Om du får avslag från din bank går det istället att vända sig till alternativa långivare som ofta tenderar att vara mindre stela vid bedömning av kreditbetyg och andra nyckeltal.

Hur man finansierar skulder

När du fått ett positivt besked på ett skuldfinansieringslån gäller det att bestämma i vilken turordning lånen skall betalas tillbaks. Detta kan med fördel överlämnas till den nya långivaren som gärna tar på sig uppgiften att lösa de gamla lånen.

Om inte, bör du börja med att betala av lånet med den högsta räntan först. Men om lån med lägre räntor ger dig mer känslomässig och mentala stress (till exempel ett personligt lån som har ansträngt familjerelationer), kanske du vill börja med det istället.

Potentiella fallgropar

Det finns flera fallgropar konsumenter bör överväga när de överväger ett skuldfinansieringslån.

Förlänger lånetiden: din månatliga betalning och räntan kan bli lägre, tack vare det nya lånet. Men var uppmärksam på betalningsplanen: om den är betydligt längre att dina tidigare skulder, kanske du betalar mer i det långa loppet. De flesta skuldkonsolidering långivare gör vinster genom att förlänga löptiden för lånet. Detta gör det möjligt för långivaren att göra en bra vinst även om det tar ut en lägre ränta.

Slutsats

Byte av flera lån med ett nytt till ett nytt med en lägre månatlig betalning kan förenkla livet. Men samla inte lån enbart för att det blir bekvämare. Om du inte är överväldigad av flera betalningsdatum, är det lätt att en enda månadsbetalning ensam inte är en tillräcklig anledning att konsolidera skulder, med tanke på fallgroparna.

Och kom ihåg: att konsolidera skulden gör dig inte skuldfri långsikt; enbart bättre vanor kan göra det. Om du kombinerar dina skulder, motstå frestelsen att dra på sig nya igen; annars kommer du att snart vara i samma sits igen. Lån för att finansiera befintliga skulder är ett verktyg som rätt använt kan hjälpa till att snabbare och enklare komma ur en jobbig skuldsituation.