Läs om kreditkortens historia. Det första kortet kom redan 1946.

Världens första kreditkortVärldens första bankkort kallades ”Charg-It” och introducerades 1946 av John Biggins, en bankman i Brooklyn, USA. När en kund använde det för ett köp, vidarebefordrades räkningen till Biggins bank.

Banken återbetalade handlaren och fakturerade sedan kunden. Det fanns dock en hake: Inköp kunde endast göras lokalt och kortinnehavare var tvungen att ha ett konto på samma bank som Biggins.

1951 introducerades det första kortet som gav innehavaren kredit av Franklin National Bank i New York. Det kunde dock endast användas av bankens kontoinnehavare.

Dinersclub första kreditkortDiners Club-kortet var nästa steg i utvecklingen av kreditkort. Historien hade sin början 1949 när Frank McNamara under en affärsmiddag i New York insåg att han hade glömt sin plånbok. Den pinsamma situationen gav honom en idé om ett alternativ till kontanter. När McNamara och hans partner, Ralph Schneider, återvände till samma restaurang året därpå kunde han betala räkningen med ett litet kort. Diners Clubkortet hade sett dagens ljus. Det var tänkt att användas först och främst för resor och underhållningssyften.

Plastkortet gör entré

1951 fanns det 20 000 Diners Club kortinnehavare i USA. Ett decennium senare, ersattes de gamla korten med ett nytt i sextiotalets favoritmaterial – plast. Diners Club inköp gjordes på kredit, men det var tekniskt ett betalkort, vilket innebar att skulden måste betalas fullt ut i slutet av varje månad.

American Express startades 1850 som en konkurrent till US Postal Service. Företaget hade långt gångna planer på ett kreditkort avsett för resor redan 1946, men det var först i och med lanseringen av Diners Club kortet som planerna sattes i verket.

American Express plastkort1959 introducerade American Express det första kortet i plast.

American Express introducerade snabbt kort i lokal valuta i andra länder. Och redan efter fem år hade en miljon kort utfärdats för användning på c:a 85 000 inköpsställen både i och utanför USA.

Under 1990-talet expanderade företaget och kreditkorten gick nu att använda för inköp av nästan vad som helst. American Express eller Amex som det ofta kallas har redan firat sitt 50-årsjubileum.

Slutna system blir roterande

Diners Club och American Express-kort fungerade i vad som kallas ett slutet system, bestående av konsumenten, handlaren och utfärdaren av kortet. I denna struktur är det utfärdaren av kortet som både auktoriserar och hanterar alla aspekter av transaktionen och lägger sig direkt mellan konsumenten och handlaren.

1959 introducerades möjlighet att upprätthålla en roterande balans. Detta innebar att kortinnehavare inte längre behövde betala sina räkningar i slutet av varje cykel. Medan detta ökade kreditrisken för utfärdaren och ökade kostnaden i form av dröjsmålsräntor för användaren gav det kunderna en efterfrågad större flexibilitet i hanteringen av sina pengar.

VISA

Visakortet introducerades 1966, när Bank of America etablerade BankAmerica Service Corporation och började utfärda kreditkortet BankAmericard (senare VISA – en akronym för Visa International Service Association) till banker över hela landet.

1966 bildades i USA ett nationellt kreditkortssystem genom att en grupp banker gick samman och skapade sammanslutningen InterBank. ICA är nu känd som MasterCard Worldwide, även om det tillfälligt kallades MasterCharge. Denna organisation konkurrerar direkt med ett liknande program för VISA.

De nya bankkortsorganisationerna skiljde sig från sina föregångare genom att de använde ett öppet system med en gemensam mellanliggande bank (interbank) för samarbete och penningöverföringar. Visa och MasterCard använder öppna system som alla banker kan ansluta sig till medan American Express och Diners Club endast kan utfärdas av respektive företagsgrupp.

Visa och MasterCards organisationer både utfärdar kreditkort till medlemsbanker samt fastställer och upprätthåller reglerna för bearbetning. De styrs båda av styrelseledamöter från deras medlemsbanker.

Allteftersom efterfrågan på kreditkort växte blev fler banker intresserade av att utfärda kreditkort i sina egna namn. Eftersom medlemmarna i föreningarna delade på kostnaderna kunde även mindre banker delta och ge ut sina egna kreditkort.

Kreditkortshanteringen effektiviseras

I takt med att antalet utfärdade kreditkort växte blev hanteringen allt mer komplicerad. Serviceföretag tog nu över delar av hanteringen från Visa och MasterCards medlemmar. Detta minskade kostnaderna för banker att utfärda kort, betala handlare och göra upp med kortinnehavare, vilket möjliggör en större expansion av betalningsbranschen.

Visa och MasterCard har utvecklat regler och standardiserade förfaranden för kort- och pappershantering för att minska bedrägerier och missbruk av kort. De två anslutningarna skapade internationella system för att hantera utbytet av pengar och information och etablerade ett skiljeförfarande för att lösa tvister mellan medlemmar.

Andra utgivningsfasen

Även om American Express var bland de första företagen att utfärda betalkort var det inte förrän 1987 som de utfärdade ett kreditkort med vilket kunderna kunde betala över tid och inte i slutet av varje månad. Dess ursprungliga affärsmodell fokuserade på reseutgifter från affärsmän och innebar betydande inkomster från handlare och årliga avgifter från kunder. Medan detta fortfarande är kärnan i affärsmodellen, har företaget utvecklat ett flertal andra kreditkort med lägre priser och belöningsprogram, liknande de som finns hos konkurrenterna.

2004 fälldes Visa och MasterCard i ett kartellmål – initierat av USA: s regering och det amerikanska justitiedepartementet – vilket för alltid kom att ändra den exklusiva relation som Visa och MasterCard haft med bankerna. Domslutet innebar att banker måste erbjuda sina kunder andra alternativ förutom ett Visa eller MasterCard.

Framtiden

GuldkortPlastkort har varit standard i ett halvt sekel men alternativa former av betalningsystem är i dag allt mer framträdande. Allt ifrån webbaserade tjänster som PayPal till mobila betalningslösningar tar nu marknadsandelar från de traditionella kreditkorten.

Men med kreditkortens starka ställning som ett självklart förstahandsval för de flesta konsumenter är det osannolikt att kreditkorten kommer att lämna scenen inom en nära framtid. Folk gillar helt enkelt sina kort och det är helt enkelt inte samma känsla att ”flasha” på krogen med en app i mobilen som ett blänkande guldkort.

Taggar: , , , ,