69 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 332 279 kronor på PPM kontot

Född 1954 Saldo på PPM kontot

69 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 332 279 kronor på PPM kontot

+ 4,17 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1954 gått upp med 13 313 kronor vilket var en ökning med 4,17 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1954

Vad hände 1954 ?

De viktigaste händelserna år 1954

Året 1954 var en tid av betydande ekonomiska, politiska och populärkulturella händelser som påverkade världen.

Ekonomiska händelser

Ett av de viktigaste ekonomiska händelserna år 1954 var lanseringen av General Motors första bilar med turbojetmotorer. Detta banade väg för en ny era av kraftfulla och snabba fordon. Samtidigt genomgick världsekonomin en återhämtningsperiod efter andra världskriget, och flera länder upplevde ökad ekonomisk tillväxt och industriell expansion.

Politiska händelser

Ett betydande politiskt händelseår var antagandet av SEATO (South East Asia Treaty Organization) som en försvarsallians mot kommunistisk expansion i Sydostasien. Detta markerade en fortsatt konfrontation mellan Väst och Öst under kalla kriget. Dessutom skedde flera politiska förändringar runt om i världen, inklusive regeringsskiften och omstruktureringar av politiska system i olika länder.

Populärkulturella händelser

År 1954 var också ett år av betydelse inom populärkulturen. En av de mest betydande händelserna var att Elvis Presley gjorde sin första professionella inspelning. Detta markerade början på en lysande karriär och bidrog till att forma rockmusikens framtid. Dessutom introducerades den första massproducerade färg-TV:n, vilket revolutionerade sättet vi konsumerade underhållning.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1954 och dess betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade året 1954.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1954 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1954 var i Maj 2023 i genomsnitt 332 279 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1954 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1954 är (deklarationsår 2020) 354 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 302 000 kronor och män 407 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 69 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 69 åringar (deklarationsåret 2020) 8 850 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.