21 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 2 867 kronor på PPM kontot

Född 2002 Saldo på PPM kontot

21 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 2 867 kronor på PPM kontot

+ 135,19 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 2002 gått upp med 1 648 kronor vilket var en ökning med 135,19 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 2002

Vad hände 2002 ?

Viktiga ekonomiska händelser

Året 2002 innebar flera betydelsefulla ekonomiska händelser runt om i världen. En av de mest framträdande händelserna var införandet av euro som gemensam valuta i 12 europeiska länder. Eurosedlar och euromynt blev officiell betalningsmedel och ersatte de tidigare nationella valutorna i dessa länder.

Viktiga politiska händelser

På det politiska planet präglades 2002 av flera viktiga händelser. En av de mest uppmärksammade händelserna var utbrottet av det andra intifadan mellan Israel och Palestina. Konflikten ledde till våldsamheter och ökad spänning i regionen, med omfattande förluster av människoliv och eskalerande våldsamheter.

Viktiga populärkulturella händelser i världen

År 2002 bjöd också på betydelsefulla populärkulturella händelser. En av dessa var premiären av den första filmen i "Spider-Man"-serien, med Tobey Maguire i huvudrollen. Filmen blev en stor framgång och startade en ny våg av superhjältefilmer som fortsatte under de kommande åren.

Länkar till webbplatser om år 2002

Här är två länkar till webbplatser med information om händelserna år 2002:

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 2002 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 2002 var i Maj 2023 i genomsnitt 2 867 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 2002 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 2002 är (deklarationsår 2020) 20 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 22 000 kronor och män 19 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 21 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 21 åringar (deklarationsåret 2020) 500 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.