Säkerhetspolicy

2024-05-24

Den personliga integriteten är värdefull. När du besöker lastoffer.net vill vi att du ska känna dig trygg i förvissning om att all eventuell information som inhämtas behandlas med största diskretion.

§ 1. Frivilligt att lämna information

1.1 Det är helt frivilligt att kontakta oss eller skicka in personlig information i den händelse kontaktformulär finns på vår hemsida.1.1.1 Om lämnar kontaktuppgifter till lastoffer.net kan vi om vi finner det motiverat kontakta dig med olika erbjudanden.

1.1.2 Information om IP adress, eventuell ort varifrån kommunikationen sker sparas inte.

§ 2. Cookies

2.1 En cookie är en liten fil som samlar in information när du besöker en hemsida. Det kan vara information om vilka sidor du besökt samt hur länge du stannat på olika sidor.

2.2 I den händelse lastoffer.net använder sig av cookies är syftet att förbättra vår service baserat på dina intressen.

2.3 Information om surfbeteende kan även inhämtas på andra sätt en genom cookies.

2.4 All insamling av information omfattas av lånets policy om diskretion och hög integritet.

2.5 Annonsörer som meddelar sig på lastoffer.net kan på sina respektive hemsidor använda sig av olika tekniska metoder för att samla in information.

2.6 Du kan enkelt i Internet Explorer, Firefox och alla andra vanliga webbläsare ändra säkerhetsinställningarna så att det inte längre blir möjligt för en site att skicka cookies.

§ 3. Personlig information

3.1 All data som lagras är säkerhetsklassad och lämnas aldrig ut till tredje part.3.2 Information som skickas över internet är inte alltid 100 % säker. Långuide  reserverar sig för den tekniska begränsningen i Internets infrastruktur.l

3.3 Vi lagrar ingen information som kräver tillstånd av datamyndigheten.

§ 4. Ändringar i säkerhetspolicyn

4.1 I händelse av tillägg eller förändring i vår policy finns sådana förändringar uppdaterade i policyhandlingen på den här sidan.

Vad är cookies (datakakor)?

Cookies är små filer som lagras på användarens dator. De är utformade för att spara data som är specifika för en viss klient och webbplats, och kan nås antingen genom webbservern eller klientdatorn. Detta gör att servern kan leverera en sida anpassad till en viss användare så att anpassad information kan levereras till besökaren.

Är cookies aktiverade i min webbläsare?

Det är enkelt att kontrollera om din webbläsare är konfigurerad för att tillåta cookies genom att besöka sidan ”cookie checker” som försöker skapa en cookie och sedan rapportera om det lyckades.

Går det att se vilka vilka cookies jag har på min dator?

De flesta webbläsare har en konfigurationsskärm som tillåter användaren att se vilka cookies som har lagrats på datorn, och eventuellt ta bort dem.

Observera att det inte är möjligt för en webbsida att visa cookies från andra webbplatser, eftersom detta skulle innebära ett sekretess och säkerhetsproblem.

Vad är en datakaka?

Varje cookie är en liten uppslagstabell som innehåller pardatavärden – till exempel (förnamn, Maria) (efternamn, Johansson). När cookien har lästs av koden på servern eller klientdatorn kan data hämtas och används för att anpassa webbsidan på rätt sätt.

När skapas en cookie?

Data skrivs vanligen till en cookie när en ny webbsida laddas. Om användaren har valt att inaktivera cookies misslyckas åtgärden och efterföljande platser som förlitar sig på cookien kommer antingen att använda standardvärden eller eller uppmana användaren att ange den information som skulle ha lagrats i cookien.

Varför används kakor?

Cookies är ett bekvämt sätt att lagra information från en session på en webbplats till en annan, eller mellan sessioner på relaterade webbplatser, utan att behöva belasta en server med stora mängder av datalagring. Att lagra data på servern utan att använda cookies skulle också vara problematiskt eftersom det skulle vara svårt att hämta en viss användares information utan att kräva en inloggning vid varje besök på webbplatsen.

Om det finns en stor mängd information att lagra, kan en cookie enkelt användas som ett sätt för att identifiera en viss användare så att ytterligare relaterad information kan slås upp på en server-side-databas. Till exempel kan en användare vid första besöket på en webbplats välja ett användarnamn som lagras i cookien, och sedan lämna uppgifter såsom lösenord, namn, adress, önskad teckenstorlek, sidlayout, etc. – denna information lagras i databasen med användarnamnet som en nyckel. Vid återbesök finns användarnamnet redan i cookien och användarens information kan hämtas från databasen.

Hur lång tid ligger en kaka kvar?

Tiden för utgång av en cookie kan ställas in när cookien skapas. Som standard tas cookien bort när det aktuella webbläsarfönstret stängs men oftast sparas den permanent (ända tills den tas bort av användaren).Whatarecookies.com: Sparar min webbläsare kakor?

Utgivare

Lastoffer Network

[email protected]

© 2003-24

lastoffer.net

DMCA Protected

lastoffer network