Villkor

Friskrivning

Produktspecifikationer och annan information har antingen gjorts tillgängliga av leverantörer, tillverkare, handlare, publikationer, publicister; eller samlats in från offentliga källor. Vår strävan är att prisjämförelser på hemsidan lastoffer.net ska vara så korrekt och aktuell som möjligt. Tyvärr kan vi inte i alla lägen garantera tillförlitligheten eller riktigheten i den information som görs tillgänglig på hemsidan. Vi uppmanar våra användare att själv undersöka fakta innan de köper produkter från butiker listade på vår tjänst för att säkerställa riktigheten av priserna. Alla beslut som fattas på grundval av information som lämnats på hemsidan lastoffer.net är individens eget ansvar. Lastoffer Networks prisjämförelser och konsumentinformation kan inte lämna några garantier för att alla uppgifter är korrekta eller hållas ansvarig för eventuella fel beslut som fattas utifrån den produkt- och prisinformation som tillhandahålls.

Relation med handlare

De återförsäljare som anges på webbplatsen lastoffer.net är oberoende tredje part. Lastoffer.net agerar inte som återförsäljare utan publicerar enbart länkar och annonser från andra företag.  Din relation med handlare du kontaktar via denna webbplats är endast mellan dig och säljaren. Du accepterar att inte hålla Lastoffer Networks prisjämförelsetjänst ansvarigt för förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av någon verksamhet som bedrevs på andra webbsidor och som du besökt som ett resultat av det innehåll som tillhandahålls här.

Kostnad

Lastoffer.net är en kostnadsfri tjänst för besökaren. Vi kommer inte att fakturera eller på annat sätt kräva betalning för våra tjänster som tillhandahålls pro bono.

Förändringar

Lastoffer Network förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller upphöra, efter eget gottfinnande, med alla eller några aspekter av innehåll, design, tjänster eller någon annan aspekt av hemsidan lastoffer.net när som helst utan förvarning.

Länkar

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som tillhandahålls enbart som en bekvämlighet för dig. Vi ansvarar inte för innehållet eller riktigheten i informationen på hemsidor som vi länkar till. Lastoffer Network gör inga utfästelser eller lämnar några garantier om andra webbplatser eller innehållet eller materialet på sådana webbplatser.

Om hittar länkar som pekar mot sidor vars innehåll du uppfattar som stötande, felaktigt eller bedrägligt är vi tacksamma om vi blir informerade så att de länkarna omedelbart kan tas bort.

Lämna ett svar