Ordförklaringar lån och krediter – Ordlista med termer och begrepp

2024-07-19

Vad betyder ordet egentligen? Här förklarar vi termer och begrepp som är viktiga för att förstå hur kreditavtal fungerar.

A - ordförklaring lån och krediter bokstaven A

Amortering
Amorteringskrav
Annuitetslån

Amortering eller amorteringstid är den tidsperiod under vilket ett lån skall återbetalas. Vanligen 2-12 år.

B - ordförklaring lån och krediter bokstaven B

Betalningsanmärkning

Beslut av kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande för obetald skuld. Upplysningar från registret hämtas in av bl.a kreditupplysningsföretag. En betalningsanmärkning kvarstår för privatpersoner i tre år.

Blancolån

Ett lån utan säkerhet

Borgensman

En person som ”borgar” alltså garanterat betalningen för ett lån. Borgensmannen tar på sig skyldigheten att kliva in i låntagarens ställe om denne inte kan betala sitt lån. Om man på grund av låg inkomst eller andra orsaker har svårt att få ett lån själv kan banken vilja ha en borgensman för att bevilja lånet.

Borgenär

Den som har lånat ut pengar och därmed kan kräva återbetalning av en låntagare.

Båtlån

E - ordförklaring lån och krediter bokstaven E

Effektiv ränta

Den verkliga kostnaden för ett lån inklusive ränta och alla avgifter uttryckt som en årlig ränta. Långivare måste enligt konsumentkreditlagen informera låntagare om den effektiva räntan.

Genomsnittsinkomst

H - ordförklaring lån och krediter bokstaven H

Högkostnadskredit

Lån vars ränta överstiger referensräntan + 30%.

K - ordförklaring lån och krediter bokstaven K

Kredithistorik

Tidigare lån samt hur mycket av beviljade krediter som utnyttjas.

Kreditinstitut

Verksamhet med syfte att erbjuda lån av pengar för konsumentkrediter krävs tillstånd från Finansinspektionen.

Kredit

Är det samma som lån.

Kreditbetyg

Används som underlag för kreditbedömningar.

Sammanställning av privatekonomisk information

Kreditscore

Ett kreditupplysningsföretags gradering av kreditvärdighet

Kreditvärdighet

Mäter betalningsförmåga

M - ordförklaring lån och krediter bokstaven M

Marknadsränta

Den ränta som blir följden av de affärer i växlar och obligationer som sker på den öppna marknaden. Räntan på bostadslån avgörs av bankens kostnad för att låna pengar på marknaden vilket i sin tur är beroende av Riksbankens reporänta (för rörliga lån) och marknadens inflationsförväntningar (för lån med längre bindningstid).

Medellön

Medianlön

Miljonlön

Inkomst från arbete över en miljon kronor om året (83 000 kronor i månadslön)

N - ordförklaring lån och krediter bokstaven N

Nischbank

Mindre aktör med ett begränsat urval av banktjänster. En nischbank har vanligen inget eller begränsat kontorsnät.

Nominell ränta

R - ordförklaring lån och krediter bokstaven R

Ränta

Det pris som betalas för att låna eller låna ut ett bestämt belopp uttryckt vanligen som en årlig kostnad. De faktorer som avgör hur högt priset (räntan) blir är bl.a. kreditrisk och inflationsförväntningar.

Reporänta

Den ränta som bankerna betalar för att låna pengar av Riksbanken, reporäntan bestämmer i sin tur räntenivån på bankernas utlåning till allmänheten.

S - ordförklaring lån och krediter bokstaven S

Skuldsanering

SMS Lån

Kort kredit (vanligen 30 dagar) till en fast avgift.

Snabblån

Mindre lån med förenklad ansökning och snabb utbetalning.

Utgivare

Lastoffer Network

[email protected]

© 2003-24

lastoffer.net

DMCA Protected

lastoffer network