Vad är ett kreditbetyg (score)?

2024-06-13

Kreditbetyg (kreditscore) är en statistisk gradering av en persons sannolikhet för att i framtiden inte kunna betala av sina skulder, baserat på beteendemönstret hos alla andra individer med liknande ekonomiska situation.

Risken för att ett beviljat lån inte ska betalas är viktigast när en långivare sätter ränta och villkor.

Kreditbetyg

Betyg på låntagare

Kreditbetyget baseras på många delar varav befintliga lån, inkomst, ålder och tidigare betalningshistorik spelar störst roll. Alla vuxna individer, företag, organisationer och hela länder kan hat ett eller flera kreditbetyg som långivare använder sig av när de prövar en ansökan om en kredit.Kreditbetyg ges ofta som ett kreditscore vilket är en kreditvärderingsmodell för att gradera kreditvärdigheten. När du ansöker om lån behöver banken ta reda på om du är kreditvärdig eller inte, och då tittar de bland annat på ditt kreditbetyg. Har du ett bra kreditbetyg är chansen högre att lånet blir beviljad – och du bör dessutom få bättre ränta och villkor.

Betyg på betalningsförmåga

Genom att bedöma betalningsförmågan och sätta ett betyg på den kan kunder sorteras in i olika kategorier och ges olika villkor beroende på den statistiska risken för en kreditförlust.   Betyget är en gradering av kreditvärdighet för individer i samma gruppering (lön, ålder, inkomst etc.) enligt en statistisk modell. Långivare lägger stor vikt vid vilket kreditbetyg låntagaren har.

Alla har ett kreditbetyg

Företag, organisationer och alla individer folkbokförda i Sverige har ett kreditbetyg. Med ett bra betyg är det lätt att få lägre ränta på lån. Kreditbetyget är även av betydelse för vilket lånebelopp banken beviljar.

Betyg vägleder långivare

Kreditbetyget är en låntagares viktigaste indikator för hur de ska bedöma en ansökan. Betyget är det viktigaste beslutsunderlaget för att bedöma en ny kunds betalningsförmåga och vägleder långivaren i beslutsprocessen.

Faktorer som avgör din credit score

Flera olika faktorer avgör hur högt credit score en individ kan få. Hela individens livssituation har betydelse och vägs in i betyget. Försörjningsansvar för barn, jobb, boendesituation, fordon och civilstånd spelar roll. Det är en mängd olika faktorer som vägs samman förutom inkomst från tjänst och näringsverksamhet.Disponibel inkomst efter att fasta utgifter och schablonbelopp för levnadsomkostnader visar individens de facto betalningsförmåga. Även barn är en kostnad och fler barn innebär högre kostnader som minskar den disponibla inkomsten. Befintliga lån och krediter samt hur de tidigare betalningarna har skötts är av stor vikt.

Vad drar ner kreditbetyget?

Betalningsanmärkningar har avgörande negativ inverkan men även hur många förfrågningar som gjorts hos olika kreditupplysningsföretag eller banker vid låneförfrågningar påverkar. Alla dessa olika faktorer vägs samman och utifrån det sätts kreditbetyget.

Vad är ett bra kreditscore?

Ett högt kreditscore indikerar en privatekonomiskt stabil situation utan betalningsanmärkningar och att betalning av fakturor och skulder kan förväntas ske i tid. Med ett högt kreditscore finns goda chanser att få en lägre ränta. Ett lågt kreditbetyg innebär en större risk för långivaren och innebär ett högre riskpåslag i form av högre ränta.

Creditsafe Kreditscore
70-100 Mycket hög betalningsförmåga
40-69 Hög betalningsförmåga
20-39 Medelhög betalningsförmåga
1-19 Låg betalningsförmåga

 

UC Kreditscore
745-999 Utmärkt
635-744 Mycket bra
559-634 Bra
455-558 Mindre bra
1-454 Svag

 Vad påverkar kredit score?

 • En stabil inkomst räcker långt för att få ett bra kredit score men det är den disponibla inkomsten som avgör hur mycket det går att låna. För att bli beviljad ett lån räcker det inte med en hög lön – det som avgör är hur mycket som blir över när månadens alla utgifter är betalda.
 • Störst negativ påverkan har betalningsanmärkningar. Det är ofta en lång väg från påminnelse och flera inkassokrav innan ett krav hamnar hos kronofogden och är därför den starkaste indikatorn på ekonomiska problem. Det kan inte nog understrykas hur negativt det är för kreditbetyget. Det tar tre år innan en betalningsanmärkning försvinner.
 • Befintliga lån sänker den disponibla inkomsten och eftersom de flesta blancolån har rörlig ränta så blir de dyrare om räntorna går upp vilket en långivare räknar med.
 • Många lån och krediter – Lån och krediter på flera olika håll indikerar en oorganiserad privatekonomi och är negativt för kreditbetyget. Den bästa lösningen är ofta att samla lån i ett större hos samma långivare – det höjer kreditbetyget.
 • Outnyttjade krediter – Det kan tyckas som att krediter som inte används skulle vara positivt men det är precis tvärtom. En outnyttjad kredit kan ju när som helst aktiveras och leda till ett mycket mindre framtida betalningsutrymme. Ett enkelt sätt att höja kreditbetyget är därför att avsluta alla outnyttjade krediter och kort som du inte använder.
 • Många kreditupplysningar – Ett stort antal förfrågningar gjorda på kort tid sänker kreditbetyget. En febril jakt efter lån är en av de faktorer som banken ser som en indikator på ekonomiska problem. Det är bäst att avstå från att göra ansökningar bara för att testa om man skulle bli beviljad ett lån.

Se ditt eget kreditbetyg

Om du redan vet vilket kreditbetyg du har är du förberedd på vilka erbjudanden du bör kunna få. Det är alltid en bra idé att hålla koll på betyget och vidta åtgärder om det skulle gå ner.

Hjälp med lågt betyg

Om ditt betyg inte är tillräckligt bra går det att ta hjälp av en låneförmedlare för att hitta ett erbjudande om lån. När man letar lån via en låneförmedlare tas det bara en upplysning som alla långivare sedan delar på. Om du har ett lägre kreditbetyg men ändå vill jämföra flera erbjudanden är det alltså smartare att söka via en låneförmedlare.

Tio tips för ett bättre kreditbetyg

För att få ett högt betyg krävs det en hel del. Vi har samlat ihop tio tips för hur man kan förbättra sitt betyg.

 1. Betala räkningar i tid och undvik inkassokrav.
 2. Om du har råd – betala kontant. Det är alltid bättre även om du blir erbjuden en räntefri kredit. Affärsidén med räntefria krediter är just att kunden ska hamna efter med en betalning – då omvandlas krediten ofta till en dyrare.
 3. Samla lån med ett större privatlån. Det gör det enklare att kan hålla koll på vad som ska betalas och ger bättre villkor.
 4. Betala av onödiga småkrediter skulder och kreditkort.
 5. Ta inga onödiga sms lån då kostnaden snabbt kan dra iväg.
 6. Undvik onödiga kreditupplysningar – ett stort antal upplysningar försämrar ditt kreditbetyg.
 7. Om du ska låna – ta hjälp av en medsökande– tillsammans får ni en bättre kreditvärdighet.
 8. Skaffa ett buffertsparande – Oförutsedda händelser kan hända alla men det är bra att vara beredd och visar att din ekonomi är motståndskraftig.
 9. Avsluta krediter som du inte utnyttjar.
 10. Undvik adressbyten i folkbokföringsregistret. Om du flyttar tillfälligt under en kortare tid är det bättre att undvika att ändra adress. Stabilt boende ger högre betyg.

Företagets Creditrating

För företag som behöver extern finansiering genom lån är en hög rating helt avgörande.   Företagets creditrating beräknas på kassaflöde, omsättning, tillgångar och betalningsanmärkningar. Är företagets ekonomi stabil med ett stadigt kassaflöde och goda marginaler ökar chanserna för att få ett lån med en låg ränta.

Bisnode kreditbetyg (credit rating)

Bisnode (nu Dun & Bradstreet)  tillämpar en sexgradig betygsskala på riksbedömning där AAA är bäst till C som är det sämsta betyget.

 • AAA

Det högsta betyget AAA ges till aktiebolag som har varit stabila över en lång tid. Kriterierna för att få AAA-rating är att varit aktivt i minst tio år, ha en omsättning på minst 2 miljoner samt ha nyckeltal klart över genomsnittet för branschen.

 • A

Det högsta betyget för handelsbolag och enskilda firmor är A vilket innebär god kreditvärdighet.

Alla kreditvärdiga företag har betyget A.

 • AN

Ett nystartat företag får betyget AN.

 • B

B innebär att det finns negativa händelser som betalningsanmärkningar eller nyckeltal under branschsnittet. Större krediter rekommenderas endast mot säkerhet.

 • B

C betyder att företaget har stora problem och inte är kreditvärdigt.

Går det att få lån med dåligt kreditbetyg?

Det går att få lån även om man har ett lågt kreditbetyg. Men det kan vara en bra idé att vända sig till långivare eller låneförmedlare som inte använder UC.För att bli beviljad ett lån trots dåligt kreditbetyg måste man ofta acceptera sämre villkor, som högre räntor.

Ett högt kreditbetyg är den enda säkra vägen till billigare krediter.

Frågor och svar

Betyget sätts efter en statistisk modell och bestäms bland annat av inkomst och befintliga skulder.
Ja, alla individer över 18 år samt företag och organisationer har ett kreditbetyg.
Ja, om det finns felaktigheter i en kreditupplysning kan de korrigeras och betyget rättas till.
Ett mycket bra kreditbetyg är en UC score över 635 eller Creditsafe betyg över 40.
Ja, genom att göra sig av med onödiga krediter går det att snabbt förbättra kreditbetyget.

Redaktionen

Claes Bengtsson

Claes Bengtsson guidar våra besökare till optimala beslut. Claes utbildning kombinerat med praktisk erfarenhet garanterar kvalificerad rådgivning.

Utgivare

Lastoffer Network

[email protected]

© 2003-24

lastoffer.net

DMCA Protected

lastoffer network