Kreditscore är betyg på låntagare

2024-06-24

Kreditscore är en förutsägelse av ditt kreditbeteende, till exempel hur troligt det är att du betalar tillbaka ett lån i tid, baserat på information från dina kreditrapporter.

kreditscore

Betyg på låntagare – kreditbetyg

Företag använder kreditscore för att fatta beslut om huruvida de ska erbjuda dig lån, kreditkort, billån och andra kreditprodukter, samt för hyresgästscreening och försäkring. De används också för att bestämma vilken ränta och kreditgräns.

Det finns många olika typer av kreditpoäng och poängmodeller.

En högre kreditscore resulterar i allmänhet i mer gynnsamma kreditvillkor.

En kreditpoäng är en siffra som representerar din kreditrisk eller sannolikheten för att du kommer att betala dina räkningar i tid. Kreditgivare och långivare anser att dina kreditpoäng är en faktor när de beslutar om de ska godkänna dig som ny kund. Din kreditscore kan också påverka räntan och andra villkor på alla lån eller andra kreditkonton som du kvalificerar dig för.

Vad är en bra kreditscore?

Kreditpoängintervall och vad de betyder varierar beroende på poängmodellen som används för att beräkna dem, men de liknar i allmänhet följande:Företag använder en matematisk formel – kallad en poängmodell – för att skapa din kreditpoäng från informationen i din kreditrapport.

Det finns inget ”magiskt nummer” som garanterar att du blir godkänd för ett nytt konto eller får en viss ränta från en långivare. Högre poäng tyder dock vanligtvis på att du har visat ansvarsfullt kreditbeteende tidigare, vilket kan göra potentiella långivare och kreditgivare säkrare när de utvärderar en ny begäran om kredit.

En svag kreditscore ställer till problem eftersom det är svårare att låna med låg kreditvärdighet.

Varför har jag olika kreditscore?

Det är en vanlig missuppfattning att du bara har en kreditscore. I verkligheten finns det många olika kreditpoäng och kreditbedömningsmodeller.

Du har inte bara ”en” kreditpoäng. Varje kreditpoäng beror på de data som används för att beräkna den, och den kan variera beroende på poängmodellen (vilket i sig kan bero på vilken typ av låneprodukt poängen kommer att användas för), källan till de data som används och till och med dagen då den beräknades.

Dina kreditpoäng kan variera beroende på vilket kreditupplysningsföretag som tillhandahåller poängen, kreditrapporten som poängen baseras på och poängmodellen.

Kreditvärderingsinstitut

Kreditpoäng som tillhandahålls av de tre största kreditvärderingsinstituten uc, Creditsafe och Dun & Bradstreet kan också variera eftersom de behandlar och sätter olika vikt på den information som hämtas in från offentliga register.

Det är också möjligt för dina kreditpoäng att variera beroende på bransch. Om du till exempel är ute efter en ny bil kan en billångivare använda en kreditpoäng som lägger tonvikten på din historia av att betala billån.

En hypotekslångivare, å andra sidan, kan använda en formel för att bestämma din risk som hypotekslåntagare.

Alla dessa faktorer kan leda till skillnader i dina kreditpoäng.

Hur beräknas kreditscore?

Din kreditscore beräknas baserat på informationen i dina kreditrapporter. Liksom din kreditpoäng har du mer än en kreditrapport.Dina kreditpoäng kan variera beroende på vilken poängmodell som används för att beräkna dem samt informationen i respektive kreditrapport. De flesta kreditbedömningsmodeller tar dock hänsyn till samma faktorer:

  • Betalningshistorik

Detta är vanligtvis den viktigaste faktorn som används för att beräkna din kreditpoäng. Din betalningshistorik innehåller information om eventuella öppna kreditkonton i ditt namn. Den innehåller också uppgifter om missade eller sena betalningar, konkursansökningar och inkasso.

Kreditbeloppet som används jämfört med din totala tillgängliga kredit. Denna beräkning – även känd som din kreditutnyttjandegrad eller skuldkvot – är en annan viktig faktor för långivare.

Uttryckt i procent representerar din kreditutnyttjandegrad i allmänhet det belopp av löpande kredit du använder dividerat med hur stort kreditutrymme som är tillgänglig för dig. (Löpande kreditkonton är exempelvis kreditkort, medan inteckningar och andra fasta lån betraktas som avbetalningskonton.) Långivare och kreditgivare gillar i allmänhet att se en kreditutnyttjandegrad på 30 % eller lägre.

  • Antal lån och krediter

Vissa beräkningsformler tar hänsyn till vilka typer av kreditkonton du har. Det är vanligtvis en bra idé att hålla en blandning av både roterande och avbetalningskonton. Detta hjälper till att visa långivare och fordringsägare att du är bekväm med att hantera många olika typer av krediter.

  • Längd på kredithistorik

Den totala längden på din kredithistorik kan också påverka din poäng. Formler kan ta hänsyn till åldern på både dina äldsta och dina senaste konton.

  • Betalningsanmärkningar

Det är svårare att få låna med betalningsanmärkningar och det beror på att din kreditscore sjunker som en sten om betalningar för räkningar har släpat efter så länge att de till slut lämnats för indrivning viva kronofogden.

  • Antalet förfrågningar om krediter

Att ansöka om en ny kreditgräns utlöser det som kallas en ”hård förfrågan” på din kreditrapport. Många hårda förfrågningar inom en kort tidsperiod kan påverka din kreditpoäng negativt eftersom det kan framstå för långivare att du tar på dig mer skuld än du rimligen kan förvänta dig att betala tillbaka.

Det är en bra idé att bara ansöka om ny kredit när du behöver det. Kreditpoängberäkningar tar i allmänhet inte hänsyn till ”mjuka förfrågningar”, som är förfrågningar om att kontrollera din kreditrapport som inte är knutna till en faktisk kreditansökan (till exempel när du får ett förkvalificerat kreditkortserbjudande). Att kontrollera din egen kreditpoäng påverkar inte heller din kreditpoäng eller kredithistorik.

Varför är kreditscore viktig?

Varför är det viktigt att sträva efter en högre kreditscore? Enkelt uttryckt får låntagare med högre kreditscore i allmänhet mer gynnsamma kreditvillkor, vilket kan leda till lägre betalningar och mindre ränta som betalas under kontots livslängd.Kom dock ihåg att allas ekonomiska situation är unik.

Enskilda långivare kan också ha sina egna kriterier när det gäller att bevilja kredit, vilket kan innehålla information som din inkomst.

Kreditpoäng kan också variera beroende på vilken poängmodell som används och vilket kreditupplysningsföretag som tillhandahåller kreditrapporten.

Hur används kreditscore?

Kreditupplysningar hjälper långivare att avgöra om de ska ge dig kredit eller godkänna ett lån. Rapporterna hjälper också till att avgöra vilken ränta de kommer att debitera dig. Arbetsgivare, försäkringsbolag och hyresfastighetsägare kan också titta på din kreditupplysning.

Du vet inte vilken kreditupplysning en kreditgivare eller arbetsgivare kommer att använda för att kontrollera din kredit.

Kreditupplysningsföretag samlar in och uppdaterar information för kreditrapporter. Varje företag hanterar sina egna poster och kanske inte har information om alla dina konton.

Även om det finns skillnader mellan deras rapporter är ingen byrå viktigare än de andra. Och den information som varje byrå har måste vara korrekt.

Varför ska du kontrollera din kreditscore?

Kontrollera dina kreditupplysningar regelbundet för att se till att din personliga och ekonomiska information är korrekt. Det hjälper också till att se till att ingen har tagit lån i ditt namn. Om du hittar fel i din kreditupplysning, vidta åtgärder för att få dem korrigerade.

UC Score

UC använder en skala från 1 till 999 och man kan enkelt kolla vilken UC-Score man har i tjänsten kreditkollen. UC score visar en riskprognos där en högre siffra innebär lägre risk. Genom att använda kreditkollen går det att följa sitt UC-Score och lära sig hur man kan förbättra sin kreditscore.

Mätskalan i UC-Score går från 1 till 999 där högre tal innebär högre kreditvärdighet. Skalan är omvänd med UC Riskprognos, där istället en låg procentuell risk för betalningsproblem innebär god kreditvärdighet.

Tabell

  • Utmärkt ( 745-999)
  • Mycket bra (635-744)
  • Bra (559-634)
  • Mindre bra (455-558)
  • Svag (1-454)

Tänk på att UC-Score endast finns i tjänsten Kreditkollen, som är en tjänst som erbjuds för att följa sin egen kreditscore. Banker och långivare som är kunder hos UC använder istället Riskprognos som beslutsunderlag för att bedöma kunder som ansöker om lån eller krediter.

Creditsafe kreditscore

Creditsafes kreditscore är en prognos för privatpersoners framtida betalningsförmåga. Scoringen beräknas genom scoringmodeller med skalan 1–100 i fyra olika intervaller, varje intervall indikerar sannolikheten för att en privatperson kommer att misslyckas med en betalning.

Med hjälp av ratingmodeller kan riskbedömning göras med hög möjliga precision. Creditsafes Rating (företag) och Scoring (person) är statistiska riskbedömningar. Rating beräknas på samtliga företag i Sverige och scoring på alla personer som fyllt 18 år.

En förfrågan hos Creditsafe sänker inte kreditbetyget baserat på hur många företag som hämtat en kreditupplysning på dig. Kreditbedömning baseras endast på den information som just den dagen finns registrerad i deras databaser. Antalet förfrågningar påverkar därmed varken rating, kreditscore eller framtida omdömen.

Dun och Bradstreet kreditscore

Dun och Bradstreet (f.d. Bisnode) använder en modell för kreditvärdering av privatpersoner som heter Konsumentscore. Det är en kreditprofil som mäter risken för att en person får ett skuldsaldo hos kronofogden inom 12 månader.

Bisnode är nu en del av Dun & Bradstreet. De använder sig av maskininlärning/artificiell intelligens och den senaste statistiska tekniken för att ta fram pricksäkra prognoser och kreditbetyg.

Förfrågningar du får via Dun & Bradstreet kreditupplysning kommer inte att påverka din UC-Score. När en kreditupplysning tas via Dun & Bradstreet går det att se tidigare Bisnode-förfrågningar som gjorts av andra företag. Gamla förfrågningar ligger kvar i ett år. Många förfrågningar sänker på samma sätt som hos UC din kreditscore.

Frågor och svar

Kreditscore är en förutsägelse av ditt kreditbeteende.
UC, Creditsafe och Bisnode är de tre största leverantörerna av kreditsccore.
Kreditpoängintervall och vad de betyder varierar beroende på poängmodellen som används för att beräkna dem.
Dina kreditpoäng kan variera beroende på vilket kreditupplysningsföretag som används.
Kreditscore beräknas automatiskt för alla som fyllt 18 år.

Redaktionen

Claes Bengtsson

Claes Bengtsson guidar våra besökare till optimala beslut. Claes utbildning kombinerat med praktisk erfarenhet garanterar kvalificerad rådgivning.

Utgivare

Lastoffer Network

[email protected]

© 2003-24

lastoffer.net

DMCA Protected

lastoffer network