Lån med skulder hos kronofogden

2024-04-21
Fakta:lån med skulder kronofogden

Lån med skulder hos kronofogden är en ovanlig lånelösning som erbjuds hos ett fåtal långivare under förutsättning att pengarna används till att först reglera skulden hos kronofogdemyndigheten.

Normalt går det inte att få ett lån med skulder hos fogden men om pengarna går direkt till att först betala skulden finns det chans att trots allt få ett lån.

Lån med skulder kronofogden

Information om: Lån med kronofogden

Att ansöka om ett lån när du har en skuld hos Kronofogden kan vara en utmanande uppgift, men det är inte omöjligt.

Det är dock viktigt att förstå att dina möjligheter är mer begränsade jämfört med om du inte hade några skulder alls. Detta påverkar både ditt val av långivare och de räntesatser och villkor som erbjuds dig.

På grund av denna ökade osäkerhet och risk är det vissa banker och långivare som helt undviker att bevilja lån till personer med skulder hos Kronofogden. Det finns dock några som är villiga att överväga din ansökan.

Skulder hos Krf kan betalas

Att ha en skuld hos Kronofogden innebär att du tidigare har misslyckats med att betala en faktura, vilket ledde till att fordringsägaren vände sig till Kronofogden för att driva in skulden.

För potentiella långivare är detta en varningsflagg eftersom de inte har förtroende för din förmåga att återbetala ett lån om de beviljar det. Din kreditvärdighet är därför låg, och detta innebär att långivarna uppfattar en hög risk med att låna ut pengar till dig.

Tips: Ekonomen kan hitta lån trots skulder hos Kronofogden.

Lån med skulder hos kronofogden

Det går normalt inte att låna pengar med skulder hos kronofogden men det finns ett undantag.

Om lånet används till att först betala tillbaks skulderna hos kronofogden finns det långivare som kan ställa upp.

Om skulden till kronofogden betalas med det nya lånet blir det ett lån med betalningsanmärkning.

Det är svårare att låna pengar med betalningsanmärkning eftersom anmärkningen indikerar allvarlig misskötsel av privatekonomin men under förutsättning att skulden hos fogden är borta finns det många som kan bevilja ett lån. Bakom det som kallas en anmärkning ligger ett myndighetsbeslut som tagits därför att en privatperson eller företag inte kunnat eller vägrat betala en skuld.

Betalningsanmärkningar, eller ”en prick i registret” som det ibland kallas är alltså ingenting som Kronofogden ansvarar för. Det är vad vi kallar en notering hos ett kreditupplysningsföretag. Det finns många typer av ärenden hos kronofogden som kan tolkas som en prick. Det vanligaste är ett betalningsföreläggande alltså en uppmaning att betala en skuld.

Kronofogden kan även genomföra tvångsåtgärder som utmätning av egendom och lön. Även sådana åtgärder blir översatta som en anmärkning.

Betalningsanmärkningar finns kvar i upplysningsföretagens privata register i minst tre år för privatpersoner och fem år för juridiska personer. Ett lån trots prick i registret är ett lån med en prick i ett privat register hos ett upplysningsföretag.

När en fordringsägare som en sista åtgärd vänder sig till kronofogdemyndigheten för att få en skuld fastställd av myndigheten och ta hjälp av statens tvångsmedel för driva in pengarna registreras myndighetens beslut i ett offentligt register.

Alla myndighetsbeslut är offentliga. Kreditupplysningsföretag hämtar löpande in alla beslut som fattas hos kronofogden och sammanställer dataregister över personer som fått skulder fastställda.

En betalningsanmärkning är alltså en notering i ett privat kreditupplysningsregister om att en privatperson eller företag fått ett myndighetsbeslut riktat mot sig om att betala en skuld.

Personregister över dåliga betalare efterfrågas av många olika verksamheter och används för att undvika att göra affärer med personer och företag som har ekonomiska problem.

Kreditupplysning ger information om myndighetsbeslut

Kreditupplysningsföretagen sammanställer myndighetsbeslut, inkomstuppgifter och andra personuppgifter och erbjuder sina dataregister som en service till banker och andra långivare som behöver underlag för att kunna fatta beslut om lån och krediter.

En kreditupplysning kan dock ge information som visar kan används för att skilja på personer som slarvat med en enstaka räkning och de som inte alls har ordning på sin privatekonomi.

Med en kreditupplysning hindras personer som inte har ärliga avsikter att få lån och företag undviker att göra kreditförluster.

Personer och företag med för svag ekonomi förhindras att sätta sig i djupare skuld medan de som bedöms ha en framtida betalningsförmåga kan få ett lån trots betalningsanmärkning.

Vad gör kronofogden?

Kronofogden utfärdar inga betalningsanmärkning de fattar beslut om olika åtgärder för att reglera skulder mellan borgenärer och gäldenärer.

Vad vi kallar betalningsanmärkning är en registernotering i ett privat dataregister hos ett kreditupplysningsföretag. Dessa samlar in information från bland annat kronofogdemyndigheten och noterar beslut fattade mot företag och person för att sammanställa ett kreditbetyg.

Det är både svårare och dyrare att få en kredit med lågt kreditbetyg och med skulder hos kronofogden är det nästan – men inte helt – omöjligt.

När riskerar man att hamna i registret?

Alla privatpersoner och företag kan bli föremål för en utredning om betalningsansvar om det skickas in en ansökan till kronofogdemyndigheten.

Om en skuld inte betalas enligt vad som gjorts upp i ett avtal kan borgenären vända sig till KRF och få skulden fastställd. Även privatpersoner kan vända sig till myndigheten för att få hjälp att driva in skulder.

Vad händer om man får ett myndighetsbeslut mot sig?

Ett myndighetsbeslut med påföljande notering i olika register är en allvarlig händelse och det skarpaste vapen som kan användas mot en person som vägrar betala sin skuld. Det kan innebära utmätning av lön och hembesök för att ta saker i beslag.

Med en betalningsanmärkning blir det svårt ta lån hos banker, köpa produkter på avbetalning och att få ett hyreskontrakt blir ofta helt omöjligt. Det kommer inte att gå att få ett mobilabonnemang utan deposition och en anmärkning kan även orsaka om man söker vissa ett jobb där hantering av pengar ingår i arbetsuppgiften.

Att bestrida ett betalningskrav

Om en räkning är föremål för inkasso eller inkasso men är fel ska betalningskravet bestridas. Bestrida betyder att motsätta sig och är det detsamma som att överklaga kravet.

Ansökningsavgift kronofogden

Att ansöka om ett betalningsföreläggande kostar 300 kronor. Den kostnaden läggs på skulden tillsammans med utgifter för eget arbete vilket får krävas tillsammans med skulden och normalt är 380 kronor. När ärendet överlämnas till kronofogden ökar skulden i ett slag med minst 680 kronor

Skulder hos kronofogden – en lönsam affär

En betalningsanmärkning säger ingenting om en persons kreditvärdighet, det vill säga förmågan att betala tillbaks ett lån. Även miljonärer får betalningsanmärkningar och storföretag som Volvo och Ericsson har hundratals. Den vanligaste typen av betalningsanmärkning är underhållsstöd och felparkeringsavgifter.

Vad som är intressant för den som lånar ut pengar är betalningsförmågan. Den kan vara alldeles utmärkt trots att betalningsmoralen inte är den bästa. Om det finns en återbetalningsförmåga går det därför att låna pengar trots tidigare obetalda räkningar. Givetvis förutsatt att skulden är betald.

Då Sverige har ett synnerligt effektivt sätt att genom myndigheter och kraftfulla åtgärder se till att obetalda skulder drivs in är det en intressant marknad att verka i och ge ut krediter till privatpersoner.

Ett privatlån har en preskriptionstid på 10 år. Under den tiden kan mycket hända. Ett litet lån har under tiden med avgifter och ränta på ränta vuxit till ett stort belopp.

För den som har tålamod och kan bida sin tid är det en lönsam affär att ha en portfölj med väntande skulder hos kronofogden. Någon gång i framtiden kan de flesta göra rätt för sig och då blir det jackpott för långivaren. Lån och betalningsanmärkningar är ett växande problem för många svenska hushåll.

Högkostnadskrediter är en lönsam affär och ännu lönsammare blir det om skulden betalas först efter några år. Var försiktig med sådana lån och undvik att hamna i en lånefälla.

Vad händer med ett betalningsföreläggande?

Efter att ett betalningsföreläggande gått till kronofogden kontaktas gäldenären.

I ett första skeende skickas ett brev ”Skuld att betala” med information om sista betalningsdag för skulden. Om inte skulden betalas går myndigheten vidare med hårdare metoder.

Först görs en utredning för att se om gäldenären har några tillgångar.  I detta ingår att gäldenären får uppge inkomster, familjeförhållanden och levnadskostnader.

Kronofogden kan vidta kraftiga åtgärder för att driva in pengarna. Det kan handla om utmätning av inkomst samt tvångsförsäljning av egendom. Utmätning innebär att Kronofogden lägger beslag på och säljer tillgångar på en offentlig auktion.

Så här kan du ta reda på mer

Kolla själv hos kronofogden

Vill man veta vilka uppgifter som finns registrerade är det bara att logga in på kronofogdens hemsida med bank-id och se om det finns några beslut fattade mot sig själv.

Ta en upplysning på dig själv

Det går också att ta en kreditupplysning på sig själv genom upplysningsföretag som erbjuder den tjänsten. För att ta reda på vilken information som förmedlas via en kreditupplysning kan du ta en på dig själv. Det spelar ingen roll vem du kontaktar eftersom alla kreditupplysningsföretag har samma information.

Statistik: Skulder kronofogden

Kronofogden: Undvik nya skulder

Redaktionen

Claes Bengtsson

Claes Bengtsson guidar våra besökare till optimala beslut. Claes utbildning kombinerat med praktisk erfarenhet garanterar kvalificerad rådgivning.

Utgivare

Lastoffer Network

[email protected]

© 2003-24

lastoffer.net

DMCA Protected

lastoffer network