Låna pengar med hög skuldkvot och många skulder

2024-07-15

För att få låna med en hög skuldkvot behöver du vanligtvis ha en god kreditvärdighet och en stabil ekonomisk situation.

Det är viktigt att visa långivaren att du har tillräckliga inkomster och att du kan hantera återbetalningen av lånet.

Låna pengar med hög skuldkvot

Skuldkvot för hög för lån?

Låna pengar med hög skuldkvot och många skulder kan beviljas. Skuldkvoten är en viktig faktor när en långivare tar beslut om att bevilja ett nytt lån. En hög belåningsgrad leder till svårigheter eftersom det är svårare att få  låna pengar med en svag kreditvärdighet och hitta ett lån till en skälig ränta.

Om du redan har stora bolåneskulder och vill låna pengar med låg ränta utan säkerhet, låna på internet istället för banken. Försök att hitta en medundertecknare, och välj en längre amorteringsperiod.

Långivare är i första hand inte intresserade av hur stor skuldsättningen är i absoluta tal. Det handlar istället om hur stora de är i förhållande till inkomsten. För att beräkna skuldkvoten delas den totala skulden med den disponibla inkomsten (inkomst efter skatt + bidrag). Skulder/Disponibel inkomst x 100 = Skuldkvot (%).

Exempel: Med 500 000 kronor i skulder och 250 000 kronor i disponibel inkomst blir skuldkvoten 200 %. Skuldkvot eller belåningsgrad avseende blancolån (lån utan säkerhet) är inte det samma som skuldkvotstaket för bolån. Vid lån utan säkerhet är långivaren mer intresserad av att se hur stor den disponibla inkomsten är efter att alla fasta utgifter och lån är betalda.

Det går lättare med medlåntagare

Det går att förbättra sina chanser odds för att få godkänt på ett lån genom ta med en till person som undertecknar lånet. En undertecknare eller medsökande lånar inte själv pengar utan garanterar endast att betala långivaren om det blir problem med återbetalningen.

Om du har en nära vän eller familjemedlem med ett lågt skuld-till-inkomst förhållande, fråga henne om hon skulle vara villig att underteckna ditt lån. Det krävs ingen större insats, ofta räcker det med att signera lån med bank id för att det ska godkännas.

Så länge som din undertecknare har en tillräckligt låg skuldkvot kan en medlåntagare väsentligt förbättra chansen att få en låneansökan beviljad.

Längre avbetalning ger mindre månadsräkning

Ju kortare amorteringstid ett lån har, desto högre blir den månatliga betalningen. Du kan ofta välja att sänka din månatliga betalning genom att förlänga lånets löptid och betala tillbaka det under en längre period.

Om du kan bevisa att du har tillräckligt med inkomst för att täcka en låg månatlig betalning plus dina befintliga skyldigheter kan långivaren vara mer villig att godkänna din låneansökan. Nackdelen är att du sannolikt kommer att få en högre samlad räntekostnad, och du kommer därför att betala mer för att låna pengar.

Smidigare lösningar med nya aktörer

Om traditionella banker inte är villiga att ge dig ett bra lån, gör en låneansökan med svar direkt hos någon av de många nya aktörerna på kreditmarknaden i stället. Nya långivare kan bevilja cash till personer med hög skuldkvot och även till den som råkat ut för en betalningsanmärkning.

Har jag en för hög skuldkvot?

Vi har alla en känsla av att mer inkomst och mindre skulder är bra saker. Men vad är det idealiska förhållandet mellan inkomst och skuld? Om din skuldkvot är för hög, kan ett plötsligt inkomstbortfall lämna dig med ohållbara skuldnivåer. Men att undvika skulder helt och hållet har också nackdelar.

Varje månad ser du hur mycket pengar som har kommit in och högen med räkningar visar hur mycket pengar du är skyldig. Där finns dina återkommande räkningar för saker som mobiltelefon och Internet. Det är de vanliga utgifterna för livsmedel och transporter.

Sedan finns det pengar du spenderar för att betala skulder. Det kan vara bolån, billån, studielån, privatlån eller kreditkort. Finns det månader när du känner att alla dina pengar går till att betala skulder? Det låter som du kan ha en skuldkvot.

Hushållens löner och lån

Hushållens löner och lån

Sedan 1998 har hushållens lån enligt lastoffer.net ökat dubbelt så snabbt som inkomsterna. Summan av konsumtions- och bolån var vid utgången av 2018 fem gånger större än för 20 år sedan.

I januari 2021 uppgick hushållens lån hos svenska monetära finansinstitut (MFI) till 4 600 miljarder kronor. Det är en ökning med 200 miljarder kronor på ett år.

Bolån stod för 80 % av de totala lånen med en tillväxttakt på 5,6 %, konsumtions lån ökade med 8 %. Med stigande bostadslån ökar svenska folkets skuldkvot.

Skuldkvotrelation och lån

Skuldkvot är lånens storlek i förhållande till inkomsten: en kreditgivare får enligt lag endast låna ut pengar till konsumenter som har förmåga att klara av att betala tillbaks lånet.

En metod för att göra det är att beräkna skuld till inkomst / relationen.Den disponibla inkomsten sätts i relation till skuldbetalningar – och eventuella betalningar som krävs på nya lån. I allmänhet går det att låna så länge skuldbetalningarna är under 25 %.

Scoring modeller

Vissa långivare har egna scoringmodeller för att utvärdera ditt lån, men dessa modeller skiljer sig från en kreditvärdering. Inkomsten är en av de faktorer som används men hur den används varierar mellan olika långivare.

Inkomsten är en viktig faktor för att bli godkänd för ett visst lånebelopp. Tekniskt behöver den inte en del av kreditvärderingen utan avgör bara hur mycket det går att låna om alla andra uppgifter ser bra ut.

Inte tillräckligt hög kreditvärdighet för att få låna?

Om du inte har tillräcklig inkomst för att få godkänt på en viss lånesumma finns det fler alternativ:

  1. Betala av skulder så att skuldkvoten går ner.
  2. Öka din inkomst, antingen genom tjäna mer eller hitta en medsökare (deras inkomst kommer också att beaktas)

 

Frågor och svar

Din nuvarande hyra ingår inte i din skuldkvot och påverkar inte direkt det bolån du kvalificerar dig för. Skuldkvoten för en inteckning varierar beroende på långivare och låneprogram.
Skuldkvoten är ett tal som uttrycker förhållandet mellan skulder och inkomst. Ju högre skulderna är i förhållande till inkomsterna desto högre blir skuldkvoten.
Belåningsgraden är ett viktigt nyckeltal att hålla ett öga på. Det visar hur den ekonomiska situationen ser ut. Belåningsgrad är ett viktigt mått på risk. Ju lägre den är, desto mindre av inkomster går åt till att betala skulder. Med en låg belåningsgrad går det lättare att stå emot dåliga tider och ta risker.
Det beräknas genom att dividera din totala återkommande månadsskulder med din bruttomånadsinkomst.
I allmänhet bör en godtagbar skuldkvot ligga under 36 procent. Vissa långivare, som hypotekslånegivare, kräver i allmänhet en skuldkvot på 36% eller mindre.
Din nuvarande hyra ingår inte i din skuldkvot och påverkar inte direkt det bolån du kvalificerar dig för. Skuldkvoten för en inteckning varierar beroende på långivare och låneprogram.

Redaktionen

Claes Bengtsson

Claes Bengtsson guidar våra besökare till optimala beslut. Claes utbildning kombinerat med praktisk erfarenhet garanterar kvalificerad rådgivning.

Populära lånebelopp

låna 10 000

låna 20 000

låna 50 000

låna 150 000

låna 250 000

låna 500 000

Mer om oss

Ekorapport

Kontakt

Säkerhetspolicy

Villkor

Nyheter

Artiklar

Utgivare

Lastoffer Network

[email protected]

© 2003-24

lastoffer.net

DMCA Protected

lastoffer network