Ångra smslån, går det?

2024-07-19
  • Det går att ångra smslån inom 14 dagar
  • Ångerrätten gäller alla lån utan säkerhet
  • Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel
  • Här finns blankett för att utnyttja sin ångerrätt

Ångra smslån, går det? Jo, lagen säger att alla privatpersoner har rätt att inom 14 dagar ångra köp av varor eller tjänster som säljs på Internet, via telefon eller av uppsökande försäljare i hemmet.

I ett låneavtal mellan en privatperson och ett företag är den enskilde individen oftast den svagare parten och konsumentköplagen är därför till viss del tvingande till konsumentens förmån.

Det innebär att ett företag nte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen.

Gäller ångerrätt för sms-lån?

Ångerrätten gäller för alla lån utan säkerhet och alltså även för sms-lån. Eftersom sms lån på nätet ofta har en kort återbetalningstid är det många som tror att det inte går att ångra sig och betala tillbaks pengarna. Konsumentköplagen gäller dock för stora såväl som små blliga lån. Bli informerad om vad är billiga lån?

Ångerrätten gäller för alla lån

Tagit lån som du inte behöver?

Det går snabbt och enkelt att ta ett litet lån med omedelbar utbetalning online och det saknas inte villiga kreditgivare.

Faktum är att det finns ett väldigt stort antal aktörer som verkar i marknaden för konsumentkrediter. Det satsas stora pengar på marknadsföring i konkurrens om kunderna fylls tidningarnas digitala upplagor av reklam med nya erbjudanden om snabba och enkla krediter .

Impulslån

Aggressiv marknadsföring påverkar och leder till många impulsköp som annars inte skulle ha skett.

Det samma gäller förstås lån och krediter.

En konsumentkredit är en vara i form av en service och lagstiftaren har därför sett till att konsumenter har samma konsumentskydd vid konsumtion av dessa tjänster precis som vid andra inköp.

Om du har tagit ett snabblån som du sedan kommit på att du inte behöver har du inom 14 dagar rätt att ångra smslånet och betala tillbaks det. Du måste höra av dig till långivaren och meddela att du vill utnyttja din ångerrätt.

Hur gör jag för att ångra smslån?

Den bästa metoden för att ångra smslån är att skicka ett email. I brevet skriver du att du vill ångra lånet och återbetala pengarna.

Du behöver inte uppge någon orsak utan det ska räcka med att hänvisa till lagstiftningen. Genom att skicka ett mejl är det lätt att bevisa att uppsägningen av avtalet skickats inom de 14 dagar som krävs.

De lånade pengarna måste tillbaka till banken så snart som möjligt. Du måste betala ränta för de dagarna du har haft tillgång till pengarna.

Däremot ska du inte betala några avgifter för lånet, som till exempel uppläggningsavgift. Har du redan gjort det ska banken betala tillbaka dem.

Slipper jag betala ränta om jag ångrar mig?

Även om du ångrar dig slipper du inte ifrån alla kostnader. Att ångra ett sms-lån är alltså inte en fungerande metod för att få gratis lån och slippa undan räntan.

Om det är syftet är det bättre att hitta ett räntefritt lån istället. Räntan för den tiden du har haft tillgång till pengarna tills de skickats tillbaks till långivaren skall betalas tillbaka tillsammans med lånesumman.

Långivarens ansvar att informera

Oavsett om långivaren är en bank, konsumentkreditföretag eller kreditmarknadsföretag är det deras skyldighet att informera kunden om ångerrätt i samband med att låneavtalet skrivs under.

Informationen ska vara tydlig innehålla allt som konsumenten behöver veta och att denne har rätt att utnyttja sin ångerrätt om så önskas. Information om hur kunden ska gå till väga för att använda sin ångerrätt skall framgå samt hur lång ångerrätten är.

Varje företag kan välja att tillämpa lagen strikt och följa minimikraven men det är inget som hindrar att de erbjuder generösare villkor än de måste.
Ångerblankett Konsumentverket

Blankett för att ångra lån

Konsumentverket har tagit fram en standardmall som kan användas för att informera om ångerrätten.

Företag rekommenderas informera sina kunder om konsumentverkets ångerblankett så att de kan använda den om de vill häva lånet. Ångerblankett kan laddas ned i pdf format längst ned på sidan.

När börjar ångerrätten gälla

Den tid som en låntagare har rätt att ångra sig kallas för ångerfrist. Ångerfristen inleds den dagen som konsumenten fått tillgång till pengarna på sitt konto och tidigast den dag konsumenten blivit informerad om ångerrätten.

Om konsumenten inte får någon information om rätten att ångra lånet utökas ångerrätten till ett år.

Om företaget vägrar häva lånet

Konsumentköplagen är en civilrättslig lag. Det går inte att polisanmäla ett företag för att de agerar i strid mot lagstiftningen.

Det bästa sättet att agera om du anser att ett företag bryter mot lagen är att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för granskning av fallet.

Om ett företag inte följer en rekommendation från Allmänna reklamationsnämnden går det att inleda en köprättslig tvist genom att lämna in en stämningsansökan till domstolen.

Om lånet understiger 20 000 kronor begränsas de kostnader som kan få betalas om målet förloras.

Nyttiga länkar

Konsumenternas.se: Ångerrätt lån

Blankett för att ångra lån: Blankett ångra lån

Redaktionen

Claes Bengtsson

Claes Bengtsson guidar våra besökare till optimala beslut. Claes utbildning kombinerat med praktisk erfarenhet garanterar kvalificerad rådgivning.

Utgivare

Lastoffer Network

[email protected]

© 2003-24

lastoffer.net

DMCA Protected

lastoffer network