68 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 395 021 kronor på PPM kontot

Född 1956 Saldo på PPM kontot

68 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 395 021 kronor på PPM kontot

+ 5,99 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1956 gått upp med 22 337 kronor vilket var en ökning med 5,99 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1956

Vad hände 1956 ?

De viktigaste händelserna år 1956

Året 1956 var fyllt av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna år 1956 var bildandet av Europeiska Atomenergigemenskapen (Euratom), en organisation som främjade fredlig användning av kärnkraft och samarbete inom atomenergi. Detta bidrog till teknologisk utveckling och ekonomisk tillväxt inom energisektorn. Dessutom såg vi fortsatt ekonomisk återhämtning efter andra världskriget med ökad handel och investeringar runt om i världen.

Politiska händelser

En viktig politisk händelse år 1956 var Ungernrevolten, då ungerska medborgare reste sig mot den kommunistiska regimen och krävde politiska och ekonomiska reformer. Trots att revolten slogs ned av Sovjetunionen fick den internationell uppmärksamhet och satte fokus på frågor om frihet och självbestämmande. Dessutom skedde flera politiska omvälvningar runt om i världen, inklusive val och konflikter som påverkade geopolitiska relationer.

Populärkulturella händelser

År 1956 var också en tid av betydelse inom populärkulturen. En av de mest ikoniska händelserna var Elvis Presleys framträdande på The Ed Sullivan Show, vilket lanserade honom till nationell berömmelse och cementerade honom som en av rockmusikens största stjärnor. Dessutom släpptes flera framstående filmer och musikalbum som präglade den populära kulturen under året.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1956 och dess betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade året 1956.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1956 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1956 var i Maj 2023 i genomsnitt 395 021 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1956 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1956 är (deklarationsår 2020) 368 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 326 000 kronor och män 409 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 68 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 68 åringar (deklarationsåret 2020) 9 200 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.