62 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 498 399 kronor på PPM kontot

Född 1962 Saldo på PPM kontot

62 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 498 399 kronor på PPM kontot

+ 17,01 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1962 gått upp med 72 455 kronor vilket var en ökning med 17,01 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1962

Vad hände 1962 ?

De viktigaste händelserna i Sverige år 1962

Året 1962 var fyllt av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur i Sverige.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna i Sverige år 1962 var införandet av moms (mervärdesskatt) på konsumtionsvaror. Detta var en betydelsefull förändring av skattesystemet och bidrog till att öka statens intäkter. Dessutom fortsatte Sverige att uppleva en stabil ekonomisk tillväxt och satsningar inom teknik- och telekommunikationsindustrierna.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1962 var Sveriges anslutning till Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD). Detta var ett viktigt steg för att stärka det internationella samarbetet och främja ekonomisk tillväxt och välfärd. Dessutom genomfördes flera politiska reformer och val som påverkade det politiska landskapet i Sverige.

Populärkulturella händelser

År 1962 var också en tid av betydelse inom populärkulturen i Sverige. En av de mest minnesvärda händelserna var premiären av filmen "Såsom i en spegel" regisserad av Ingmar Bergman. Filmen vann Guldpalmen vid Filmfestivalen i Cannes och blev en av Bergmans mest kända verk. Dessutom släpptes flera framstående svenska musikalbum och teateruppsättningar som präglade den populära kulturen under året.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1962 i Sverige och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade Sverige under år 1962.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1962 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1962 var i Maj 2023 i genomsnitt 498 399 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1962 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1962 är (deklarationsår 2020) 410 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 365 000 kronor och män 454 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 62 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 62 åringar (deklarationsåret 2020) 10 250 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.