55 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 486 928 kronor på PPM kontot

Född 1969 Saldo på PPM kontot

55 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 486 928 kronor på PPM kontot

+ 18,10 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1969 gått upp med 74 618 kronor vilket var en ökning med 18,10 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1969

Vad hände 1969 ?

De viktigaste händelserna i Sverige år 1969

Året 1969 var fyllt av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur i Sverige.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna i Sverige år 1969 var att Sverige bytte till högertrafik den 3 september. Denna omställning innebar betydande investeringar i infrastruktur och fordonssektorn. Dessutom fortsatte Sverige att uppleva en stabil ekonomisk tillväxt och investeringar inom sektorer som teknik, industri och turism.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1969 var att Sverige införde allmän rösträtt för 18-åringar. Detta var en utvidgning av rösträtten och en viktig demokratisk reform. Dessutom genomfördes flera politiska reformer och val som påverkade det politiska landskapet i Sverige.

Populärkulturella händelser

År 1969 var också en tid av betydelse inom populärkulturen i Sverige. En av de mest minnesvärda händelserna var att den svenska musikgruppen ABBA släppte sin första singel, "People Need Love". Detta markerade starten på deras framgångsrika karriär som skulle komma att dominera den internationella musikscenen. Dessutom släpptes flera framstående svenska filmer och teateruppsättningar som bidrog till att forma den populära kulturen under året.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1969 i Sverige och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade Sverige under år 1969.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1969 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1969 var i Maj 2023 i genomsnitt 486 928 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1969 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1969 är (deklarationsår 2020) 441 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 390 000 kronor och män 491 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 55 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 55 åringar (deklarationsåret 2020) 11 025 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.