33 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 88 565 kronor på PPM kontot

Född 1991 Saldo på PPM kontot

33 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 88 565 kronor på PPM kontot

+ 26,75 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1991 gått upp med 18 689 kronor vilket var en ökning med 26,75 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1991

Vad hände 1991 ?

Viktiga ekonomiska händelser

Året 1991 präglades av flera betydande ekonomiska händelser runt om i världen. En av de mest påtagliga händelserna var Sovjetunionens sammanbrott och upplösning. Detta innebar en omvälvning för de ekonomiska systemen i de tidigare sovjetrepublikerna och skapade nya utmaningar och möjligheter för marknadsekonomier.

Viktiga politiska händelser

Politiskt sett var 1991 ett märkligt och betydelsefullt år. En av de mest framstående händelserna var att Berlinmuren revs ner 1991, vilket symboliserade slutet på delningen mellan Öst- och Västtyskland och en kraftfull signal om förändring och återförening. Dessutom var 1991 året då Gulfkriget bröt ut mellan Irak och en koalition ledd av USA.

Viktiga populärkulturella händelser i världen

Inom populärkulturen erbjöd 1991 också betydelsefulla händelser. Ett av de mest minnesvärda ögonblicken var släppet av Michael Jacksons album "Dangerous", som blev en sensation och etablerade honom som en av världens största popartister. Albumet innehöll flera framgångsrika singlar, inklusive "Black or White" och "Remember the Time".

Länkar till webbplatser om år 1991

Här är två länkar till webbplatser med information om händelserna år 1991:

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1991 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1991 var i Maj 2023 i genomsnitt 88 565 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1991 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1991 är (deklarationsår 2020) 295 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 262 000 kronor och män 325 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 33 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 33 åringar (deklarationsåret 2020) 7 375 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.