61 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 504 936 kronor på PPM kontot

Född 1963 Saldo på PPM kontot

61 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 504 936 kronor på PPM kontot

+ 17,20 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1963 gått upp med 74 113 kronor vilket var en ökning med 17,20 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1963

Vad hände 1963 ?

De viktigaste händelserna i Sverige år 1963

Året 1963 var fyllt av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur i Sverige.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna i Sverige år 1963 var införandet av det allmän arbetsgivareavgift. Detta system innebar att företag var skyldiga att avsätta en del av sin vinst till en fond som skulle användas för att investera i ekonomisk utveckling och förbättra arbetsförhållandena. Dessutom såg vi fortsatt ekonomisk tillväxt och satsningar inom teknik- och fordonsindustrierna.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1963 var att Sverige erkände Folkrepubliken Kina som den legitima regeringen av Kina och bröt de diplomatiska förbindelserna med Republiken Kina (Taiwan). Detta beslut hade betydande politiska och ekonomiska konsekvenser och markerade en förändring i Sveriges utrikespolitik. Dessutom genomfördes flera politiska reformer och val som påverkade det politiska landskapet i Sverige.

Populärkulturella händelser

År 1963 var också en tid av betydelse inom populärkulturen i Sverige. En av de mest minnesvärda händelserna var lanseringen av musikprogrammet "Drop-In" på Sveriges Television. Programmet blev en plattform för svenska och internationella musiker att visa upp sin musik och hade stor inverkan på den svenska musikscenen. Dessutom släpptes flera framstående svenska filmer och musikalbum som bidrog till att forma den populära kulturen under året.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1963 i Sverige och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade Sverige under år 1963.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1963 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1963 var i Maj 2023 i genomsnitt 504 936 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1963 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1963 är (deklarationsår 2020) 417 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 371 000 kronor och män 462 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 61 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 61 åringar (deklarationsåret 2020) 10 425 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.