54 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 480 974 kronor på PPM kontot

Född 1970 Saldo på PPM kontot

54 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 480 974 kronor på PPM kontot

+ 18,63 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1970 gått upp med 75 542 kronor vilket var en ökning med 18,63 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1970

Vad hände 1970 ?

De viktigaste händelserna i Sverige år 1970

Året 1970 präglades av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur i Sverige.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna i Sverige år 1970 var att den svenska regeringen införde moms (mervärdesskatt) på varor och tjänster. Denna skatteåtgärd syftade till att öka statens intäkter och påverkade konsumentpriser och affärsverksamheter. Dessutom genomfördes fortsatta investeringar inom sektorer som teknik, industri och byggsektorn.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1970 var att det svenska valet resulterade i att Socialdemokraterna förblev vid makten. Detta ledde till fortsatt implementering av den svenska välfärdsmodellen och genomförandet av flera politiska reformer under året.

Populärkulturella händelser

År 1970 var också en tid av betydelse inom populärkulturen i Sverige. En av de mest minnesvärda händelserna var att musikfestivalen "Hultsfredsfestivalen" startade. Festivalen blev en viktig plattform för svenska och internationella musikartister och bidrog till att forma den svenska musikscenen. Dessutom såg vi flera framstående svenska filmer och teateruppsättningar som bidrog till att forma den populära kulturen under året.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1970 i Sverige och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade Sverige under år 1970.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1970 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1970 var i Maj 2023 i genomsnitt 480 974 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1970 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1970 är (deklarationsår 2020) 442 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 393 000 kronor och män 490 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 54 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 54 åringar (deklarationsåret 2020) 11 050 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.