47 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 359 435 kronor på PPM kontot

Född 1977 Saldo på PPM kontot

47 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 359 435 kronor på PPM kontot

+ 18,55 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1977 gått upp med 56 230 kronor vilket var en ökning med 18,55 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1977

Vad hände 1977 ?

De viktigaste händelserna i världen år 1977

Året 1977 präglades av betydelsefulla ekonomiska, politiska och populärkulturella händelser runt om i världen.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna år 1977 var ökningen av oljepriserna, vilket ledde till en global energikris. OPEC-länderna beslutade att höja oljepriserna och detta hade en stor inverkan på ekonomin och energiförsörjningen i många länder världen över.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1977 var undertecknandet av Camp David-avtalet mellan Israel och Egypten. Detta fredsavtal undertecknades under medling av USA:s president Jimmy Carter och banade vägen för normaliseringen av relationerna mellan de två länderna.

Populärkulturella händelser

År 1977 präglades också av betydelsefulla händelser inom populärkulturen. En av de mest ikoniska händelserna var premiären av filmen "Star Wars" som blev en global framgång och startade en av de mest framgångsrika filmserierna genom tiderna. Dessutom avled Elvis Presley, en av musikhistoriens största ikoner, vilket sörjdes över hela världen.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1977 i världen och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade världen under år 1977.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1977 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1977 var i Maj 2023 i genomsnitt 359 435 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1977 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1977 är (deklarationsår 2020) 419 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 373 000 kronor och män 464 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 47 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 47 åringar (deklarationsåret 2020) 10 475 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.