30 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 49 175 kronor på PPM kontot

Född 1994 Saldo på PPM kontot

30 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 49 175 kronor på PPM kontot

+ 33,76 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1994 gått upp med 12 411 kronor vilket var en ökning med 33,76 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1994

Vad hände 1994 ?

Viktiga ekonomiska händelser

Året 1994 var en tid av betydande ekonomiska förändringar runt om i världen. En av de mest framträdande händelserna var etableringen av Världshandelsorganisationen (WTO). WTO ersatte General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) och syftade till att främja global handel och minska handelshinder mellan länder.

Viktiga politiska händelser

På den politiska arenan ägde flera betydelsefulla händelser rum under 1994. Ett särskilt framstående exempel var demokratiska valen i Sydafrika, där Nelson Mandela valdes till landets första svarta president. Detta markerade slutet på apartheid-regimen och en ny era av demokrati och jämlikhet i Sydafrika.

Viktiga populärkulturella händelser i världen

År 1994 bjöd också på minnesvärda händelser inom populärkulturen. Ett exempel är lanseringen av den populära TV-serien "Friends", som snabbt blev en global succé och fortsatte att vara omtyckt under många år. Serien fick stor betydelse för populärkulturen och blev en ikonisk representation av ungdomskulturen på 90-talet.

Länkar till webbplatser om år 1994

Här är två länkar till webbplatser med information om händelserna år 1994:

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1994 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1994 var i Maj 2023 i genomsnitt 49 175 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1994 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1994 är (deklarationsår 2020) 245 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 221 000 kronor och män 267 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 30 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 30 åringar (deklarationsåret 2020) 6 125 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.