59 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 506 808 kronor på PPM kontot

Född 1965 Saldo på PPM kontot

59 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 506 808 kronor på PPM kontot

+ 17,57 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1965 gått upp med 75 722 kronor vilket var en ökning med 17,57 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1965

Vad hände 1965 ?

De viktigaste händelserna i Sverige år 1965

Året 1965 var fyllt av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur i Sverige.

Ekonomiska händelser

Sverige fortsatte att uppleva en stabil ekonomisk tillväxt på cirka 4,2 procent med investeringar inom sektorer som teknik, industri och handel.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1965 var att Sverige införde obligatorisk skolplikt för nioårig grundskola. Detta var en viktig reform för att säkerställa utbildning för alla barn. Dessutom genomfördes flera politiska reformer och val som påverkade det politiska landskapet i Sverige.

Populärkulturella händelser

År 1965 var också en tid av betydelse inom populärkulturen i Sverige. En av de mest minnesvärda händelserna var att musikgruppen The Hep Stars släppte sin första singel, "Kana Kapila". Detta markerade starten på deras framgångsrika karriär och bidrog till att forma den svenska popmusiken. Dessutom såg vi flera framstående svenska filmer och teateruppsättningar som bidrog till att forma den populära kulturen under året.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1965 i Sverige och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade Sverige under år 1965.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1965 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1965 var i Maj 2023 i genomsnitt 506 808 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1965 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1965 är (deklarationsår 2020) 428 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 380 000 kronor och män 474 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 59 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 59 åringar (deklarationsåret 2020) 10 700 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.