49 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 434 507 kronor på PPM kontot

Född 1974 Saldo på PPM kontot

49 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 434 507 kronor på PPM kontot

+ 18,66 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1974 gått upp med 68 337 kronor vilket var en ökning med 18,66 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1974

Vad hände 1974 ?

De viktigaste händelserna i världen år 1974

Året 1974 var ett betydelsefullt år som präglades av ekonomiska, politiska och populärkulturella händelser runt om i världen.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna år 1974 var oljekrisen och den efterföljande energikrisen. På grund av politiska oroligheter och konflikter i Mellanöstern steg oljepriserna markant och detta fick konsekvenser för världsekonomin. Många länder drabbades av hög inflation, oljebrist och ekonomisk stagnation.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1974 var Richard Nixons avgång som USA:s president i samband med Watergate-skandalen. Detta var en historisk händelse som skapade politisk osäkerhet och förtroendekris för den amerikanska regeringen. Dessutom skedde en militärkupp i Portugal som ledde till landets demokratisering och avskaffande av den långvariga diktaturen.

Populärkulturella händelser

År 1974 präglades också av betydelsefulla händelser inom populärkulturen. En av de mest minnesvärda händelserna var premiären av filmen "The Godfather Part II", regisserad av Francis Ford Coppola. Filmen blev en stor framgång och anses vara en av de bästa filmerna genom tiderna. Dessutom vann ABBA den prestigefyllda Eurovision Song Contest med sin låt "Waterloo", vilket var startskottet för deras internationella genombrott.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1974 i världen och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade världen under år 1974.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1974 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1974 var i Maj 2023 i genomsnitt 434 507 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1974 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1974 är (deklarationsår 2020) 441 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 392 000 kronor och män 489 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 49 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 49 åringar (deklarationsåret 2020) 11 025 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.