56 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 494 688 kronor på PPM kontot

Född 1968 Saldo på PPM kontot

56 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 494 688 kronor på PPM kontot

+ 18,04 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1968 gått upp med 75 617 kronor vilket var en ökning med 18,04 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1968

Vad hände 1968 ?

h3>De viktigaste händelserna i Sverige år 1968

Året 1968 var präglat av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur i Sverige.

Ekonomiska händelser

Sverige upplevde under 1968 en stabil ekonomisk tillväxt och investeringar inom sektorer som teknik, handel och byggsektorn.

Politiska händelser

Ett betydande politiskt händelseår 1968 var att flera politiska demonstrationer och studentprotester ägde rum i Sverige och runt om i världen. Studentrörelsen och protesterna mot krig, rasism och orättvisor präglade den politiska scenen under året. Dessutom genomfördes flera politiska reformer och val som påverkade det politiska landskapet i Sverige.

Populärkulturella händelser

År 1968 var också en tid av betydelse inom populärkulturen i Sverige. En av de mest minnesvärda händelserna var att musikgruppen ABBA bildades. Deras framgångsrika karriär skulle senare komma att forma den internationella musikscenen. Dessutom såg vi flera framstående svenska filmer, teateruppsättningar och konstnärliga verk som bidrog till att forma den populära kulturen under året.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1968 i Sverige och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade Sverige under år 1968.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1968 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1968 var i Maj 2023 i genomsnitt 494 688 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1968 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1968 är (deklarationsår 2020) 439 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 391 000 kronor och män 486 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 56 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 56 åringar (deklarationsåret 2020) 10 975 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.