67 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 421 206 kronor på PPM kontot

Född 1957 Saldo på PPM kontot

67 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 421 206 kronor på PPM kontot

+ 7,91 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1957 gått upp med 30 878 kronor vilket var en ökning med 7,91 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1957

Vad hände 1957 ?

De viktigaste händelserna år 1957

Året 1957 var fyllt av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna år 1957 var bildandet av Europeiska Gemenskapen för Kol och Stål (EGKS), som senare utvecklades till Europeiska unionen (EU). EGKS syftade till att skapa en gemensam marknad för kol och stål och främja ekonomiskt samarbete mellan medlemsländerna. Dessutom såg vi fortsatt ekonomisk tillväxt och industriell utveckling runt om i världen efter andra världskriget.

Politiska händelser

En viktig politisk händelse år 1957 var undertecknandet av Romfördraget, som bildade Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG). Detta var ett viktigt steg mot ekonomisk integration och politiskt samarbete mellan medlemsländerna. Dessutom genomfördes flera politiska val och konflikter runt om i världen, som påverkade den geopolitiska situationen och formade framtida relationer mellan länder.

Populärkulturella händelser

År 1957 var också en tid av betydelse inom populärkulturen. En av de mest minnesvärda händelserna var premiären av musikalen "West Side Story" på Broadway. Musikalen, som skildrade en modern tolkning av Romeo och Julia-historien, blev en stor framgång och fortsatte att vara en populär och inflytelserik produktion. Dessutom släpptes flera framstående filmer och musikalbum som bidrog till att forma den populära kulturen under året.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1957 och dess betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade året 1957.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1957 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1957 var i Maj 2023 i genomsnitt 421 206 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1957 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1957 är (deklarationsår 2020) 378 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 336 000 kronor och män 420 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 67 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 67 åringar (deklarationsåret 2020) 9 450 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.