53 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 477 323 kronor på PPM kontot

Född 1971 Saldo på PPM kontot

53 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 477 323 kronor på PPM kontot

+ 18,67 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1971 gått upp med 75 085 kronor vilket var en ökning med 18,67 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1971

Vad hände 1971 ?

De viktigaste händelserna i Sverige år 1971

Året 1971 var en tid av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur i Sverige.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna i Sverige år 1971 var införandet av moms på livsmedel. Detta var en del av regeringens strävan att öka skatteintäkterna och påverkade konsumentpriser och inköp av dagligvaror. Dessutom genomfördes flera ekonomiska reformer och investeringar inom sektorer som teknik, industri och byggsektorn.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1971 var att Sverige införde allmän och lika rösträtt för kvinnor och män från 18 års ålder. Detta var en viktig demokratisk reform och innebar att fler människor fick möjlighet att delta i det politiska beslutsfattandet. Dessutom genomfördes flera politiska reformer och val som påverkade det politiska landskapet i Sverige.

Populärkulturella händelser

År 1971 var också en tid av betydelse inom populärkulturen i Sverige. En av de mest minnesvärda händelserna var att den svenska filmen "Flickorna" vann en Guldbagge för bästa film. Detta markerade en framstående tid för den svenska filmindustrin och bidrog till att stärka dess internationella rykte. Dessutom fortsatte svenska musikgrupper som ABBA och Björn & Benny att göra framgångsrika framträdanden och släppa hitlåtar.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1971 i Sverige och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade Sverige under år 1971.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1971 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1971 var i Maj 2023 i genomsnitt 477 323 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1971 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1971 är (deklarationsår 2020) 450 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 396 000 kronor och män 502 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 53 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 53 åringar (deklarationsåret 2020) 11 250 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.