60 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 507 944 kronor på PPM kontot

Född 1964 Saldo på PPM kontot

60 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 507 944 kronor på PPM kontot

+ 17,48 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1964 gått upp med 75 589 kronor vilket var en ökning med 17,48 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1964

Vad hände 1964 ?

De viktigaste händelserna i Sverige år 1964

Året 1964 var fyllt av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur i Sverige.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna i Sverige år 1964 var införandet av en ny inkomstskattelag. Den nya lagen innebar förändringar i skattesystemet för att främja ekonomisk tillväxt och rättvisa. Dessutom såg vi fortsatt ekonomisk utveckling inom sektorer som telekommunikation, fordonsindustri och byggsektorn.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1964 var att Sverige ratificerade Genèvekonventionen om krigsfångars behandling. Detta internationella avtal syftade till att skydda krigsfångar och fastställde rättigheter och skyldigheter för de krigförande parterna. Dessutom genomfördes flera politiska reformer och val som påverkade det politiska landskapet i Sverige.

Populärkulturella händelser

År 1964 var också en tid av betydelse inom populärkulturen i Sverige. En av de mest minnesvärda händelserna var vinsten av Eurovision Song Contest av den svenska sångerskan Inger Berggren med låten "Sol och vår". Detta var första gången som Sverige vann tävlingen och det markerade början på en framgångsrik era för svensk musik i Europa. Dessutom släpptes flera framstående svenska filmer och musikalbum som bidrog till att forma den populära kulturen under året.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1964 i Sverige och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade Sverige under år 1964.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1964 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1964 var i Maj 2023 i genomsnitt 507 944 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1964 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1964 är (deklarationsår 2020) 423 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 378 000 kronor och män 467 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 60 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 60 åringar (deklarationsåret 2020) 10 575 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.