24 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 9 888 kronor på PPM kontot

Född 2000 Saldo på PPM kontot

24 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 9 888 kronor på PPM kontot

+ 76,73 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 2000 gått upp med 4 293 kronor vilket var en ökning med 76,73 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 2000

Vad hände 2000 ?

Viktiga ekonomiska händelser

Året 2000 var präglat av flera viktiga ekonomiska händelser runt om i världen. En av de mest betydelsefulla händelserna var det så kallade "IT-Y2K-problemet". Inför övergången till det nya årtusendet var det en oro för att datorsystem över hela världen skulle störas på grund av bristande kompatibilitet med det nya datumformatet. Trots viss oro visade det sig att övergången gick relativt smidigt och att de flesta system var väl förberedda.

Viktiga politiska händelser

På det politiska planet utmärktes 2000 av flera betydelsefulla händelser. En av de mest uppmärksammade händelserna var det amerikanska presidentvalet där George W. Bush blev vald till USA:s president efter en kontroversiell röstningsprocess och rättsliga strider. Detta val fick stort globalt intresse och påverkade den politiska riktningen i USA och världen under de kommande åren.

Viktiga populärkulturella händelser i världen

År 2000 bjöd även på flera populärkulturella händelser av betydelse. Ett exempel är lanseringen av musiktjänsten Napster som revolutionerade musikbranschen genom att erbjuda möjligheten att dela och ladda ner musikfiler via internet. Detta fick stor inverkan på musikkonsumtionen och påverkade branschen i många år framöver.

Länkar till webbplatser om år 2000

Här är två länkar till webbplatser med information om händelserna år 2000:

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 2000 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 2000 var i Maj 2023 i genomsnitt 9 888 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 2000 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 2000 är (deklarationsår 2020) 123 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 121 000 kronor och män 126 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 24 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 24 åringar (deklarationsåret 2020) 3 075 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.