49 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 409 991 kronor på PPM kontot

Född 1975 Saldo på PPM kontot

49 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 409 991 kronor på PPM kontot

+ 18,63 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1975 gått upp med 64 398 kronor vilket var en ökning med 18,63 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1975

Vad hände 1975 ?

De viktigaste händelserna i världen år 1975

Året 1975 var fyllt av betydelsefulla ekonomiska, politiska och populärkulturella händelser runt om i världen.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna år 1975 var USA:s recession, som påverkade den globala ekonomin. Ökande arbetslöshet och inflation skapade ekonomisk instabilitet i flera länder. Dessutom genomfördes Bretton Woodssystemet en stor förändring genom att USA övergav guldmyntfoten.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1975 var undertecknandet av Helsingforsavtalet. Detta avtal syftade till att främja mänskliga rättigheter och fredlig samexistens mellan öst och väst under det kalla kriget. Det var en viktig milstolpe för relationerna mellan Öst- och Västeuropa.

Populärkulturella händelser

År 1975 präglades också av betydelsefulla händelser inom populärkulturen. En av de mest minnesvärda händelserna var premiären av Steven Spielbergs film "Hajen", som blev en enorm succé och anses vara en av de bästa spänningsfilmerna genom tiderna. Dessutom släppte rockbandet Queen sitt ikoniska album "A Night at the Opera", som inkluderade deras berömda hitlåt "Bohemian Rhapsody".

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1975 i världen och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade världen under år 1975.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1975 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1975 var i Maj 2023 i genomsnitt 409 991 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1975 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1975 är (deklarationsår 2020) 436 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 385 000 kronor och män 485 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 49 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 49 åringar (deklarationsåret 2020) 10 900 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.