57 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 502 327 kronor på PPM kontot

Född 1967 Saldo på PPM kontot

57 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 502 327 kronor på PPM kontot

+ 18,01 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1967 gått upp med 76 645 kronor vilket var en ökning med 18,01 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1967

Vad hände 1967 ?

De viktigaste händelserna i Sverige år 1967

Året 1967 präglades av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur i Sverige.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna i Sverige år 1967 var införandet av decimalvaluta. Den svenska kronan delades upp i 100 öre och ersatte det tidigare systemet med kronor och ören. Detta var en modernisering av det svenska valutasystemet och underlättade handel och ekonomisk administration. Dessutom fortsatte Sverige att uppleva en stabil ekonomisk tillväxt och investeringar inom sektorer som teknik, industri och turism.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1967 var införandet av en ny tryckfrihetslag. Den nya lagen gav ökad pressfrihet och skydd för yttrandefriheten i Sverige. Dessutom genomfördes flera politiska reformer och val som påverkade det politiska landskapet i Sverige.

Populärkulturella händelser

År 1967 var också en tid av betydelse inom populärkulturen i Sverige. En av de mest minnesvärda händelserna var att den svenska musikgruppen Hootenanny Singers släppte sin populära låt "Marianne". Låten blev en stor hit och bidrog till att popularisera svensk popmusik. Dessutom såg vi flera framstående svenska filmer och teateruppsättningar som bidrog till att forma den populära kulturen under året.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1967 i Sverige och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade Sverige under år 1967.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1967 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1967 var i Maj 2023 i genomsnitt 502 327 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1967 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1967 är (deklarationsår 2020) 441 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 390 000 kronor och män 490 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 57 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 57 åringar (deklarationsåret 2020) 11 025 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.