44 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 296 327 kronor på PPM kontot

Född 1980 Saldo på PPM kontot

44 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 296 327 kronor på PPM kontot

+ 18,86 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1980 gått upp med 47 014 kronor vilket var en ökning med 18,86 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1980

Vad hände 1980 ?

De viktigaste händelserna i världen år 1980

Året 1980 var en tid av betydelsefulla ekonomiska, politiska och populärkulturella händelser runt om i världen.

Ekonomiska händelser

Ett av de centrala ekonomiska händelserna år 1980 var den globala ekonomiska recessionen som påverkade flera länder, inklusive USA och Storbritannien. Den höga arbetslösheten och stigande inflationen satte press på ekonomierna och ledde till ekonomisk instabilitet.

Politiska händelser

Inom politiken präglades året 1980 av flera betydelsefulla händelser. I USA valdes Ronald Reagan till president och hans konservativa politik fick stor betydelse för landets inrikes- och utrikespolitik. Dessutom ägde en rad politiska konflikter och revolutioner rum runt om i världen, inklusive kriget mellan Iran och Irak samt Solidaritetsrörelsens framväxt i Polen.

Populärkulturella händelser

Inom populärkulturen utmärkte sig flera händelser år 1980. Musikvärlden sörjde förlusten av John Lennon, som mördades den 8 december. Samtidigt hade den brittiska rockgruppen Queen en enorm framgång med sitt album "The Game" och låten "Another One Bites the Dust". Dessutom blev filmen "The Empire Strikes Back" en publikfavorit och fortsatte "Star Wars"-sagan.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1980 och deras betydelse kan följande länkar vara till hjälp:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare inblick i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade världen under år 1980.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1980 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1980 var i Maj 2023 i genomsnitt 296 327 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1980 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1980 är (deklarationsår 2020) 395 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 347 000 kronor och män 442 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 44 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 44 åringar (deklarationsåret 2020) 9 875 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.