32 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 73 359 kronor på PPM kontot

Född 1992 Saldo på PPM kontot

32 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 73 359 kronor på PPM kontot

+ 29,06 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1992 gått upp med 16 516 kronor vilket var en ökning med 29,06 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1992

Vad hände 1992 ?

Viktiga ekonomiska händelser

Året 1992 var präglat av flera betydande ekonomiska händelser runt om i världen. En av de mest betydelsefulla händelserna var undertecknandet av Maastrichtfördraget i Europeiska unionen, vilket ledde till införandet av euron som gemensam valuta. Detta var ett stort steg mot en ökad ekonomisk integration inom EU.

Viktiga politiska händelser

På den politiska scenen var 1992 ett år med flera betydelsefulla händelser. Ett av de mest framträdande var att FN:s säkerhetsråd antog resolution 794, vilket ledde till militär intervention i Somalia och etableringen av FN:s fredsbevarande styrka i landet. Dessutom hölls presidentval i USA, där Bill Clinton blev landets 42:a president.

Viktiga populärkulturella händelser i världen

Inom populärkulturen erbjöd 1992 också minnesvärda händelser. En av dessa var att filmen "Basic Instinct" hade premiär, vilket blev en stor framgång och uppmärksammades för sina kontroversiella och provokativa inslag.

Länkar till webbplatser om år 1992

Här är två länkar till webbplatser med information om händelserna år 1992:

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1992 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1992 var i Maj 2023 i genomsnitt 73 359 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1992 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1992 är (deklarationsår 2020) 281 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 252 000 kronor och män 308 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 32 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 32 åringar (deklarationsåret 2020) 7 025 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.