37 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 152 822 kronor på PPM kontot

Född 1987 Saldo på PPM kontot

37 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 152 822 kronor på PPM kontot

+ 21,42 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1987 gått upp med 26 961 kronor vilket var en ökning med 21,42 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1987

Vad hände 1987 ?

De viktigaste ekonomiska och politiska händelserna i världen år 1987

Året 1987 präglades av betydelsefulla händelser både inom ekonomi och politik runt om i världen.

Ekonomiska händelser

Inom ekonomin skedde flera viktiga händelser under 1987. En av de mest uppmärksammade var "Black Monday", den 19 oktober, då världens aktiemarknader upplevde en kraftig nedgång. Detta utlöste en global finanskris och påverkade ekonomierna i många länder.

Politiska händelser

På den politiska arenan ägde flera betydelsefulla händelser rum under 1987. Ett exempel är undertecknandet av INF-avtalet mellan USA och Sovjetunionen, som syftade till att minska kärnvapenbeståndet och förbjuda vissa typer av medeldistansrobotar. Avtalet markerade en betydande framgång för nedrustning och förbättrade relationerna mellan de två supermakterna.

Länkar för mer information

Om du vill lära dig mer om händelserna under 1987 kan du besöka följande webbplatser:

Dessa webbplatser ger dig ytterligare insikt i de viktigaste ekonomiska och politiska händelserna som präglade världen under 1987.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1987 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1987 var i Maj 2023 i genomsnitt 152 822 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1987 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1987 är (deklarationsår 2020) 331 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 288 000 kronor och män 372 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 37 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 37 åringar (deklarationsåret 2020) 8 275 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.