63 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 501 268 kronor på PPM kontot

Född 1961 Saldo på PPM kontot

63 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 501 268 kronor på PPM kontot

+ 16,74 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1961 gått upp med 71 870 kronor vilket var en ökning med 16,74 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1961

Vad hände 1961 ?

De viktigaste händelserna i Sverige år 1961

Året 1961 var fyllt av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur i Sverige.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna i Sverige år 1961 var införandet av decimalvaluta. Det tidigare valutasystemet med kronor, ören och riksdaler ersattes av ett enhetligt system med kronor och ören. Detta förenklade ekonomiska transaktioner och underlättade internationell handel. Dessutom såg vi fortsatt ekonomisk tillväxt och satsningar inom industrier som bilproduktion och verkstadsindustri.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1961 var att Sverige blev medlem i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA). Detta var ett viktigt steg för att främja handel och ekonomiskt samarbete mellan medlemsländerna. Dessutom genomfördes flera politiska reformer och val som påverkade det politiska landskapet i Sverige.

Populärkulturella händelser

År 1961 var också en tid av betydelse inom populärkulturen i Sverige. En av de mest minnesvärda händelserna var lanseringen av den första svenska popgruppen, The Hep Stars. Gruppen blev en pionjär inom svensk popmusik och hade stor framgång både nationellt och internationellt. Dessutom släpptes flera framstående svenska filmer och musikalbum som bidrog till att forma den populära kulturen under året.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1961 i Sverige och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade Sverige under år 1961.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1961 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1961 var i Maj 2023 i genomsnitt 501 268 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1961 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1961 är (deklarationsår 2020) 405 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 362 000 kronor och män 448 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 63 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 63 åringar (deklarationsåret 2020) 10 125 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.