27 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 25 233 kronor på PPM kontot

Född 1997 Saldo på PPM kontot

27 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 25 233 kronor på PPM kontot

+ 40,22 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1997 gått upp med 7 238 kronor vilket var en ökning med 40,22 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1997

Vad hände 1997 ?

Viktiga ekonomiska händelser

Året 1997 präglades av flera betydande ekonomiska händelser runt om i världen. En av de mest framträdande händelserna var den asiatiska finanskrisen som började i Thailand i juli 1997 och snabbt spred sig till andra länder i regionen. Krisen fick stora konsekvenser för Asiens ekonomier och ledde till valuta- och finanskriser i flera länder.

Viktiga politiska händelser

På det politiska planet utmärktes 1997 av flera betydelsefulla händelser. Ett exempel är överlämnandet av Hongkong från Storbritannien till Kina den 1 juli 1997. Överlämnandet markerade slutet på Storbritanniens koloniala styre över Hongkong och etableringen av Hongkong som en särskild administrativ region inom Kina.

Viktiga populärkulturella händelser i världen

Populärkulturellt sett erbjöd 1997 flera minnesvärda händelser. Ett exempel är utgivningen av J.K. Rowlings första bok i Harry Potter-serien, "Harry Potter och de vises sten". Boken blev en omedelbar succé och inledde en fenomenal bok- och filmfranchise som fortsatte att fascinera och engagera människor över hela världen.

Länkar till webbplatser om år 1997

Här är två länkar till webbplatser med information om händelserna år 1997:

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1997 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1997 var i Maj 2023 i genomsnitt 25 233 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1997 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1997 är (deklarationsår 2020) 175 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 153 000 kronor och män 194 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 27 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 27 åringar (deklarationsåret 2020) 4 375 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.