66 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 448 478 kronor på PPM kontot

Född 1958 Saldo på PPM kontot

66 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 448 478 kronor på PPM kontot

+ 40,60 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1958 gått upp med 129 512 kronor vilket var en ökning med 40,60 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1958

Vad hände 1958 ?

De viktigaste händelserna i Sverige år 1958

Året 1958 var fyllt av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur i Sverige. Nedan presenteras några av de mest framstående händelserna under det året.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna i Sverige år 1958 var införandet av en ny valuta, kronan. Den tidigare valutan, kronan riksdaler, ersattes av den nya kronan i syfte att förenkla valutasystemet och stärka den svenska ekonomin. Dessutom såg vi fortsatt ekonomisk tillväxt och industriell utveckling, med särskild betoning på exportsektorn.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1958 var att Sverige, tillsammans med flera andra länder, undertecknade Konventionen om politiska rättigheter. Detta var en viktig överenskommelse som främjade skyddet av mänskliga rättigheter och individens friheter. Dessutom genomfördes flera politiska reformer och val som påverkade det politiska landskapet i Sverige.

Populärkulturella händelser

År 1958 var också en tid av betydelse inom populärkulturen i Sverige. En av de mest minnesvärda händelserna var melodifestivalens premiär, som blev en årlig tradition och en av de mest populära musikevenemangen i landet. Dessutom släpptes flera framstående svenska filmer och musikalbum som bidrog till att forma den populära kulturen under året.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1958 i Sverige och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade Sverige under år 1958.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1958 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1958 var i Maj 2023 i genomsnitt 448 478 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1958 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1958 är (deklarationsår 2020) 388 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 347 000 kronor och män 429 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 66 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 66 åringar (deklarationsåret 2020) 9 700 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.