43 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 275 032 kronor på PPM kontot

Född 1981 Saldo på PPM kontot

43 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 275 032 kronor på PPM kontot

+ 19,07 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1981 gått upp med 44 055 kronor vilket var en ökning med 19,07 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1981

Vad hände 1981 ?

De viktigaste händelserna i världen år 1981

Året 1981 var fyllt av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur runt om i världen.

Ekonomiska händelser

Inom ekonomin präglades 1981 av globala utmaningar. Den pågående ekonomiska recessionen fortsatte att påverka flera länder, vilket ledde till hög arbetslöshet och minskad tillväxt. Samtidigt genomfördes ekonomiska reformer i flera länder för att stimulera ekonomin och hantera den finansiella osäkerheten.

Politiska händelser

På den politiska fronten utmärkte sig flera händelser år 1981. I USA överlevde president Ronald Reagan ett attentat i mars månad och hans ledarskap fortsatte att forma landets politiska agenda. I Storbritannien blev Margaret Thatcher omvald som premiärminister och hennes konservativa politik fortsatte att förändra landets ekonomiska och politiska landskap.

Populärkulturella händelser

Inom populärkulturen hade 1981 flera bemärkelsedag. Musikvärlden sörjde förlusten av legendariska artisten Bob Marley, som avled i maj. Samtidigt fick MTV (Music Television) premiär och revolutionerade musikvideon som medium. Dessutom blev filmen "Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark" en enorm succé och etablerade Indiana Jones som en ikonisk karaktär.

Länkar för mer information

För att få mer information om händelserna år 1981 och deras betydelse, kan du besöka följande webbplatser:

Genom att besöka dessa webbplatser kan du fördjupa din förståelse av de viktigaste ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade världen under år 1981.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1981 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1981 var i Maj 2023 i genomsnitt 275 032 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1981 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1981 är (deklarationsår 2020) 388 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 340 000 kronor och män 434 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 43 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 43 åringar (deklarationsåret 2020) 9 700 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.