38 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 170 500 kronor på PPM kontot

Född 1986 Saldo på PPM kontot

38 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 170 500 kronor på PPM kontot

+ 20,79 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1986 gått upp med 29 345 kronor vilket var en ökning med 20,79 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1986

Vad hände 1986 ?

De viktigaste ekonomiska och politiska händelserna i världen år 1986

Året 1986 var fyllt av betydelsefulla händelser inom både ekonomi och politik runt om i världen.

Ekonomiska händelser

Inom ekonomin skedde flera betydelsefulla händelser under 1986. En av de mest noterbara var Tjernobylolyckan, där en kärnreaktor i Tjernobyl i dåvarande Sovjetunionen exploderade. Olyckan hade långvariga ekonomiska och miljömässiga konsekvenser både för Sovjetunionen och omvärlden.

Politiska händelser

På den politiska arenan ägde flera betydelsefulla händelser rum under 1986. Ett exempel är Iran-Contras-affären, där USA var inblandat i olaglig vapenförsäljning till Iran och använde intäkterna för att finansiera gerillakrigare i Nicaragua. Affären skapade politisk kontrovers och ledde till flera utredningar och åtal.

Svenska populärkulturella händelser

I Sverige präglades 1986 av flera minnesvärda händelser inom populärkulturen. Den svenska musikgruppen Gyllene Tider släppte sitt framgångsrika album "Puls" som innehöll hitsinglar som "Flickorna på TV2" och "Sommartider". Dessutom slog filmen "Fanny och Alexander" regisserad av Ingmar Bergman igenom och vann flera internationella priser.

Länkar för mer information

Om du vill lära dig mer om händelserna under 1986 kan du besöka följande webbplatser:

Dessa webbplatser ger dig ytterligare insikt i de viktigaste ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade världen och Sverige under 1986.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1986 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1986 var i Maj 2023 i genomsnitt 170 500 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1986 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1986 är (deklarationsår 2020) 338 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 292 000 kronor och män 382 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 38 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 38 åringar (deklarationsåret 2020) 8 450 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.