34 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 103 322 kronor på PPM kontot

Född 1990 Saldo på PPM kontot

34 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 103 322 kronor på PPM kontot

+ 25,10 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1990 gått upp med 20 733 kronor vilket var en ökning med 25,10 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1990

Vad hände 1990 ?

Viktiga ekonomiska händelser

Året 1990 var präglat av flera betydande ekonomiska händelser runt om i världen. En av de mest framträdande händelserna var Tysklands återförening den 3 oktober 1990, vilket hade stora ekonomiska konsekvenser för både Västtyskland och Östtyskland. Denna återförening innebar en omfattande omstrukturering av ekonomin och öppnade upp för nya möjligheter och utmaningar.

Viktiga politiska händelser

Politiskt sett var 1990 ett avgörande år med flera betydelsefulla händelser. En av de mest framstående händelserna var den fredliga revolutionen i Östeuropa och slutet på det kalla kriget. Bland de mest framstående händelserna kan nämnas att Berlinmuren föll, vilket symboliserade slutet på delningen mellan Öst- och Västtyskland. Dessutom ägde det första fria valet i många östeuropeiska länder rum, vilket markerade början på en demokratisk omvandling i regionen.

Viktiga populärkulturella händelser i världen

Inom populärkulturen var 1990 också ett betydelsefullt år. En av de mest minnesvärda händelserna var släppet av filmen "Pretty Woman" med Julia Roberts och Richard Gere i huvudrollerna, som blev en stor framgång och fick en ikonisk status inom romantisk komedi-genren.

Länkar till webbplatser om år 1990

Här är två länkar till webbplatser med information om händelserna år 1990:

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1990 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1990 var i Maj 2023 i genomsnitt 103 322 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1990 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1990 är (deklarationsår 2020) 305 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 268 000 kronor och män 341 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 34 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 34 åringar (deklarationsåret 2020) 7 625 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.