42 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 245 859 kronor på PPM kontot

Född 1982 Saldo på PPM kontot

42 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 245 859 kronor på PPM kontot

+ 19,06 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1982 gått upp med 39 355 kronor vilket var en ökning med 19,06 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1982

Vad hände 1982 ?

De viktigaste händelserna i världen år 1982

Året 1982 var präglat av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur runt om i världen.

Ekonomiska händelser

Inom ekonomin fortsatte flera länder att kämpa med hög arbetslöshet och ekonomisk instabilitet. År 1982 ledde till en global skuldkris då flera utvecklingsländer hade svårt att betala sina lån. Detta resulterade i åtgärder som syftade till att hantera skuldkrisen och stabilisera den globala ekonomin.

Politiska händelser

På den politiska fronten utmärktes 1982 av flera betydande händelser. I Falklandskriget mellan Storbritannien och Argentina återtog Storbritannien kontrollen över öarna efter en kort men intensiv konflikt. I USA ledde Ronald Reagans konservativa politik till förändringar i ekonomisk politik och utrikespolitiska relationer.

Populärkulturella händelser

Inom populärkulturen erbjöd 1982 flera minnesvärda ögonblick. Filmen "E.T. the Extra-Terrestrial" regisserad av Steven Spielberg blev en enorm succé och blev en av de mest framgångsrika filmerna genom tiderna. Musikvärlden sörjde förlusten av legendariska sångaren och skådespelaren Elvis Presley, som avled i augusti 1982.

Länkar för mer information

Om du vill lära dig mer om händelserna under år 1982 och deras betydelse kan du besöka följande webbplatser:

Genom att besöka dessa webbplatser kan du fördjupa din förståelse av de viktigaste ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade världen under år 1982.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1982 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1982 var i Maj 2023 i genomsnitt 245 859 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1982 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1982 är (deklarationsår 2020) 376 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 328 000 kronor och män 421 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 42 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 42 åringar (deklarationsåret 2020) 9 400 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.