40 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 202 447 kronor på PPM kontot

Född 1984 Saldo på PPM kontot

40 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 202 447 kronor på PPM kontot

+ 19,73 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1984 gått upp med 33 363 kronor vilket var en ökning med 19,73 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1984

Vad hände 1984 ?

De viktigaste ekonomiska och politiska händelserna i världen år 1984

Året 1984 var en tid av betydelsefulla händelser både inom ekonomi och politik runt om i världen.

Ekonomiska händelser

På ekonomifronten präglades 1984 av flera viktiga händelser. I Storbritannien genomförde premiärminister Margaret Thatcher en serie privatiseringar och liberaliseringar, vilket stärkte landets ekonomi och ledde till en ökad tillväxt. På internationell nivå fortsatte Japan att vara en ekonomisk stormakt och ökade sin globala närvaro genom export av elektronikprodukter.

Politiska händelser

Inom politiken ägde flera betydelsefulla händelser rum under 1984. I USA vann Ronald Reagan en överväldigande seger i presidentvalet och tillträdde sin andra mandatperiod. I Indien mördades premiärminister Indira Gandhi av sina egna livvakter, vilket utlöste politisk oro och våldsamheter i landet.

Svenska populärkulturella händelser

I Sverige präglades 1984 av flera minnesvärda händelser inom populärkulturen. Den svenska popgruppen Gyllene Tider släppte sitt framgångsrika album "The Heartland Café", vilket ledde till flera hitsinglar och en stor fanbas. Filmregissören Lasse Åberg skapade succén "Sällskapsresan", som blev en av de mest framgångsrika svenska filmerna genom tiderna.

Länkar för mer information

Om du vill veta mer om händelserna under 1984 kan du besöka följande webbplatser:

Dessa webbplatser ger dig ytterligare insikt i de viktigaste ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade världen och Sverige under 1984.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1984 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1984 var i Maj 2023 i genomsnitt 202 447 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1984 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1984 är (deklarationsår 2020) 355 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 306 000 kronor och män 401 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 40 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 40 åringar (deklarationsåret 2020) 8 875 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.