28 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 32 221 kronor på PPM kontot

Född 1996 Saldo på PPM kontot

28 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 32 221 kronor på PPM kontot

+ 37,18 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1996 gått upp med 8 733 kronor vilket var en ökning med 37,18 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1996

Vad hände 1996 ?

Viktiga ekonomiska händelser

Året 1996 var en tid av betydande ekonomiska förändringar runt om i världen. En av de mest framträdande händelserna var införandet av den europeiska gemensamma valutan, euron. Euron lanserades som elektronisk valuta den 1 januari 1999 och blev en viktig symbol för ekonomisk integration inom Europeiska unionen.

Viktiga politiska händelser

Politiskt sett kännetecknades 1996 av flera viktiga händelser. Ett exempel var det amerikanska presidentvalet där demokraten Bill Clinton blev omvald för en andra mandatperiod. Detta val markerade en fortsättning på Clinton-administrationens politik och prioriteringar under 1990-talet.

Viktiga populärkulturella händelser i världen

Populärkulturellt sett bjöd 1996 på flera betydelsefulla händelser. Ett exempel är lanseringen av den populära TV-serien "F.R.I.E.N.D.S." som debuterade i september 1994 och fortsatte att vara en stor framgång under 1996. Serien fick ett enormt följe och blev en av de mest älskade och inflytelserika sitcoms genom tiderna.

Länkar till webbplatser om år 1996

Här är två länkar till webbplatser med information om händelserna år 1996:

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1996 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1996 var i Maj 2023 i genomsnitt 32 221 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1996 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1996 är (deklarationsår 2020) 196 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 173 000 kronor och män 217 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 28 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 28 åringar (deklarationsåret 2020) 4 900 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.