29 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 40 026 kronor på PPM kontot

Född 1995 Saldo på PPM kontot

29 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 40 026 kronor på PPM kontot

+ 36,00 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1995 gått upp med 10 595 kronor vilket var en ökning med 36,00 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1995

Vad hände 1995 ?

Viktiga ekonomiska händelser

Året 1995 präglades av flera betydande ekonomiska händelser runt om i världen. Ett viktigt ekonomiskt avtal som undertecknades detta år var Europeiska Unionens (EU) utvidgning genom anslutningen av Österrike, Finland och Sverige. Detta markerade en större integration och öppnade upp nya ekonomiska möjligheter för medlemsländerna.

Viktiga politiska händelser

Politiskt sett var 1995 ett år av betydande förändringar och händelser. Ett exempel är Daytonavtalet, som undertecknades i december och avslutade Bosnienkriget. Avtalet syftade till att upprätthålla fred och stabilisera situationen i Bosnien och Hercegovina, och det banade vägen för återuppbyggnad och försoning i regionen.

Viktiga populärkulturella händelser i världen

Populärkulturellt sett erbjöd 1995 flera betydelsefulla händelser. En av dem var lanseringen av Windows 95, ett operativsystem från Microsoft som introducerade en rad nya funktioner och användargränssnitt. Det blev en stor framgång och spelade en viktig roll i datorindustrins utveckling.

Länkar till webbplatser om år 1995

Här är två länkar till webbplatser med information om händelserna år 1995:

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1995 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1995 var i Maj 2023 i genomsnitt 40 026 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1995 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1995 är (deklarationsår 2020) 221 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 198 000 kronor och män 242 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 29 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 29 åringar (deklarationsåret 2020) 5 525 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.