39 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 185 618 kronor på PPM kontot

Född 1985 Saldo på PPM kontot

39 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 185 618 kronor på PPM kontot

+ 20,09 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1985 gått upp med 31 049 kronor vilket var en ökning med 20,09 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1985

Vad hände 1985 ?

De viktigaste ekonomiska och politiska händelserna i världen år 1985

Året 1985 var präglat av betydelsefulla händelser både inom ekonomi och politik runt om i världen.

Ekonomiska händelser

På den ekonomiska fronten skedde flera betydelsefulla händelser under 1985. Ett av de mest framstående var Plaza-avtalet, där G7-länderna (USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Kanada och Japan) kom överens om att samarbeta för att minska den amerikanska dollarns värde. Detta avtal syftade till att stärka andra valutor och öka exporten för icke-amerikanska länder.

Politiska händelser

Inom politiken ägde flera betydelsefulla händelser rum under 1985. Ett exempel är det historiska mötet mellan USA:s president Ronald Reagan och Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov i Genève. Mötet markerade starten på en ny era av relationer mellan de två supermakterna och banade väg för framtida nedrustningsavtal.

Svenska populärkulturella händelser

I Sverige präglades 1985 av flera minnesvärda händelser inom populärkulturen. Den svenska popgruppen Roxette släppte sitt framgångsrika album "Pearls of Passion", vilket banade vägen för deras internationella genombrott. Dessutom skapade filmregissören Colin Nutley succé med filmen "Änglagård", som blev en av de mest älskade svenska filmerna genom tiderna.

Länkar för mer information

Om du vill lära dig mer om händelserna under 1985 kan du besöka följande webbplatser:

Dessa webbplatser ger dig ytterligare insikt i de viktigaste ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade världen och Sverige under 1985.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1985 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1985 var i Maj 2023 i genomsnitt 185 618 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1985 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1985 är (deklarationsår 2020) 347 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 299 000 kronor och män 392 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 39 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 39 åringar (deklarationsåret 2020) 8 675 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.