35 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 118 044 kronor på PPM kontot

Född 1989 Saldo på PPM kontot

35 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 118 044 kronor på PPM kontot

+ 23,50 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1989 gått upp med 22 463 kronor vilket var en ökning med 23,50 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1989

Vad hände 1989 ?

Viktiga ekonomiska händelser

Året 1989 var präglat av betydelsefulla ekonomiska händelser runt om i världen. En av de mest framstående händelserna var fallet med Berlinmuren som började rivas den 9 november 1989. Detta öppnade upp möjligheter för ekonomiska och politiska förändringar i Tyskland och öppnade upp för ökad handel och integration i Europa.

Viktiga politiska händelser

Politiskt sett var 1989 ett år av historiska förändringar. Utöver fallet med Berlinmuren skedde även händelser som den fredliga revolutionen i Tjeckoslovakien (den s.k. "Sammetrevolutionen"), som ledde till att kommunistregimen avsattes och inledde en övergång till demokrati. Dessutom ägde även studentprotesterna på Himmelska fridens torg i Kina rum, vilket fick stort globalt inflytande.

Viktiga populärkulturella händelser i världen

Inom populärkulturen var 1989 ett år med flera betydelsefulla händelser. En av dessa var släppet av Michael Jacksons album "Bad", vilket blev en stor kommersiell framgång och fortsatte att cementera Jacksons position som en av de största artisterna genom tiderna. Albumet innehöll hits som "Smooth Criminal" och "Man in the Mirror".

Länkar till webbplatser om år 1989

Här är två länkar till webbplatser med information om händelserna år 1989:

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1989 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1989 var i Maj 2023 i genomsnitt 118 044 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1989 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1989 är (deklarationsår 2020) 313 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 273 000 kronor och män 351 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 35 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 35 åringar (deklarationsåret 2020) 7 825 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.