45 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 318 852 kronor på PPM kontot

Född 1979 Saldo på PPM kontot

45 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 318 852 kronor på PPM kontot

+ 18,80 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1979 gått upp med 50 454 kronor vilket var en ökning med 18,80 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1979

Vad hände 1979 ?

De viktigaste händelserna i världen år 1979

Året 1979 präglades av betydelsefulla ekonomiska, politiska och populärkulturella händelser runt om i världen.

Ekonomiska händelser

En av de betydande ekonomiska händelserna år 1979 var energikrisen som uppstod till följd av den iranska revolutionen. Oljeproduktionen minskade och oljepriserna sköt i höjden, vilket påverkade världsekonomin och ledde till hög inflation och ekonomiska utmaningar.

Politiska händelser

Året 1979 kännetecknades av flera politiska omvälvningar. En av de mest betydelsefulla händelserna var den islamiska revolutionen i Iran, där Shahens regim störtades och Ayatollah Khomeini blev landets ledare. Dessutom skedde Sovjetunionens invasion av Afghanistan, vilket ledde till en långvarig konflikt och internationella spänningar.

Populärkulturella händelser

Inom populärkulturen utmärkte sig flera händelser år 1979. Musikvärlden sörjde förlusten av rocklegenden Elvis Presley, som avled den 16 augusti. Samtidigt slog den brittiska rockgruppen Pink Floyd igenom med sitt ikoniska album "The Wall". Dessutom hade filmen "Apocalypse Now" premiär och blev en kritikerfavorit.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1979 och deras betydelse kan följande länkar vara till hjälp:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare inblick i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade världen under år 1979.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1979 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1979 var i Maj 2023 i genomsnitt 318 852 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1979 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1979 är (deklarationsår 2020) 405 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 359 000 kronor och män 449 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 45 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 45 åringar (deklarationsåret 2020) 10 125 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.