48 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 385 910 kronor på PPM kontot

Född 1976 Saldo på PPM kontot

48 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 385 910 kronor på PPM kontot

+ 18,69 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1976 gått upp med 60 763 kronor vilket var en ökning med 18,69 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1976

Vad hände 1976 ?

De viktigaste händelserna i världen år 1976

Året 1976 var en tid av betydelsefulla ekonomiska, politiska och populärkulturella händelser runt om i världen.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna år 1976 var den ekonomiska stagnationen och hög inflation som drabbade många länder, inklusive USA och Storbritannien. Dessa utmaningar krävde åtgärder för att stabilisera ekonomin och bekämpa arbetslösheten.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1976 var USA:s presidentval där Jimmy Carter valdes till president. Han fokuserade på inrikespolitik och arbetade för att lösa ekonomiska problem och främja mänskliga rättigheter. Dessutom inträffade även militärkuppen i Argentina, vilket ledde till en militärjunta som styrde landet under många år framöver.

Populärkulturella händelser

År 1976 präglades också av betydelsefulla händelser inom populärkulturen. En av de mest minnesvärda händelserna var bildandet av rockbandet AC/DC, som kom att bli en av de mest framgångsrika rockgrupperna i historien. Dessutom hölls den första internationella reggaefestivalen i Jamaica, vilket bidrog till att popularisera reggaemusiken globalt.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1976 i världen och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade världen under år 1976.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1976 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1976 var i Maj 2023 i genomsnitt 385 910 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1976 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1976 är (deklarationsår 2020) 431 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 381 000 kronor och män 479 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 48 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 48 åringar (deklarationsåret 2020) 10 775 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.