46 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 336 401 kronor på PPM kontot

Född 1978 Saldo på PPM kontot

46 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 336 401 kronor på PPM kontot

+ 18,61 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1978 gått upp med 52 785 kronor vilket var en ökning med 18,61 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1978

Vad hände 1978 ?

De viktigaste händelserna i världen år 1978

Året 1978 var fyllt av betydelsefulla ekonomiska, politiska och populärkulturella händelser runt om i världen.

Ekonomiska händelser

En av de betydande ekonomiska händelserna år 1978 var den globala ekonomiska recessionen som påverkade många länder. Oljeprischocken från tidigare år och stigande inflation bidrog till ekonomiska utmaningar och hög arbetslöshet i flera delar av världen.

Politiska händelser

En viktig politisk händelse år 1978 var undertecknandet av fredsfördraget mellan Egypten och Israel, känt som Camp David-avtalet. Detta banade vägen för normalisering av relationerna och var ett stort steg mot fred i Mellanöstern.

Populärkulturella händelser

År 1978 präglades även av viktiga händelser inom populärkulturen. En av dessa var lanseringen av den ikoniska musikalen "Grease" som blev en stor succé både på scen och senare som film. Dessutom hölls den första serietidningsmässan San Diego Comic-Con, vilket blev startpunkten för ett årligt evenemang för popkulturälskare.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1978 och deras betydelse kan följande länkar vara till hjälp:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare inblick i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade världen under år 1978.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1978 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1978 var i Maj 2023 i genomsnitt 336 401 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1978 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1978 är (deklarationsår 2020) 412 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 365 000 kronor och män 457 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 46 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 46 åringar (deklarationsåret 2020) 10 300 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.