51 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 450 760 kronor på PPM kontot

Född 1973 Saldo på PPM kontot

51 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 450 760 kronor på PPM kontot

+ 18,72 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1973 gått upp med 71 080 kronor vilket var en ökning med 18,72 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1973

Vad hände 1973 ?

De viktigaste händelserna i världen år 1973

Året 1973 var präglat av betydelsefulla händelser runt om i världen inom ekonomi, politik och populärkultur.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna år 1973 var oljekrisen. Den utlöstes av OPEC:s oljeembargo mot länder som stödde Israel under Jom Kippur-kriget. Oljepriserna steg dramatiskt, vilket ledde till globala ekonomiska utmaningar och lågkonjunktur i flera länder.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1973 var USA:s avslutning av kriget i Vietnam genom Parisavtalet. Detta markerade slutet på ett långvarigt och kontroversiellt krig och hade en stor politisk och humanitär inverkan. Dessutom ägde den så kallade "Chilekuppen" rum, där den demokratiskt valde presidenten Salvador Allende störtades i en militärkupp.

Populärkulturella händelser

År 1973 präglades också av betydelsefulla händelser inom populärkulturen. En av de mest minnesvärda händelserna var premiären av filmen "The Exorcist", regisserad av William Friedkin. Filmen blev en stor succé och påverkade skräckgenren och filmindustrin i allmänhet.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1973 i världen och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade världen under år 1973.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1973 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1973 var i Maj 2023 i genomsnitt 450 760 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1973 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1973 är (deklarationsår 2020) 446 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 396 000 kronor och män 496 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 51 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 51 åringar (deklarationsåret 2020) 11 150 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.