64 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 488 435 kronor på PPM kontot

Född 1960 Saldo på PPM kontot

64 åringar hade i Maj 2023 i genomsnitt 488 435 kronor på PPM kontot

+ 15,22 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1960 gått upp med 64 531 kronor vilket var en ökning med 15,22 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1960

Vad hände 1960 ?

De viktigaste händelserna i Sverige år 1960

Året 1960 var fyllt av betydelsefulla händelser inom ekonomi, politik och populärkultur i Sverige. Nedan presenteras några av de mest framstående händelserna under det året.

Ekonomiska händelser

En av de viktigaste ekonomiska händelserna i Sverige år 1960 var införandet av moms (mervärdesskatt) som en ny form av skatt. Detta var en betydelsefull förändring av det svenska skattesystemet och bidrog till att öka statens intäkter. Dessutom såg vi fortsatt ekonomisk tillväxt och satsningar inom industrier som bilproduktion och elektronik.

Politiska händelser

En betydande politisk händelse år 1960 var att Sverige, tillsammans med flera andra länder, undertecknade Antarktisfördraget. Detta internationella avtal reglerar användningen av Antarktis och fastställer att området ska användas enbart för fredliga ändamål och vetenskaplig forskning. Dessutom genomfördes flera politiska reformer och val som påverkade det politiska landskapet i Sverige.

Populärkulturella händelser

År 1960 var också en tid av betydelse inom populärkulturen i Sverige. En av de mest minnesvärda händelserna var lanseringen av den första svenska musiktidningen, OKEJ. Tidningen blev en viktig plattform för att sprida information om musik och artister och hade stor inverkan på den svenska musikscenen. Dessutom släpptes flera framstående svenska filmer och musikalbum som bidrog till att forma den populära kulturen under året.

Länkar för mer information

För mer information om händelserna år 1960 i Sverige och deras betydelse kan följande länkar vara användbara:

Genom att besöka dessa sidor får du ytterligare insikt i de ekonomiska, politiska och populärkulturella händelserna som präglade Sverige under år 1960.

Frågor och Svar

Hur mycket har någon som är född 1960 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1960 var i Maj 2023 i genomsnitt 488 435 kronor.

Vad är genomsnittinkomsten för någon som är född 1960 ?

Genomsnittsinkomsten för årgång 1960 är (deklarationsår 2020) 398 000 kronor.

Kvinnor tjänade i genomsnitt 356 000 kronor och män 440 000 kronor.

Hur mycket avsätts till PPM sparande för någon som är 64 år ?

Den genomsnittliga avsättningen till PPM kontot var för 64 åringar (deklarationsåret 2020) 9 950 kronor. (2.5% av genomsnittlig bruttoinkomst)

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.